2 comments

 1. Kalle Runristare

  Reflekterar över att runristaren inte nyttjat hela den ristningsbara ytan.
  På de övriga fragment från Birka verkar runristaren ansträngt sig för att fylla hela ytan med ornamentik och bilder men här lämnas ett stort område tomt.
  Är det basen på runstenen vi ser, den bit som sticker ner i marken och döljs av jord, sten och gräs?
  Vore fint om ni får passning med någon av de övriga bitarna?

 2. Magnus Källström

  Hej

  Om det är basen eller toppen av en sten är nog svårt att avgöra. Den avfasade kanten, som du ser nedåt i bild, uppfattade jag som avsiktigt bearbetad när jag såg stenen och tänkte då att det kunde röra sig om det övre högra hörnet. Naturligtvis kan det också om det nedre vänstra som du föreslår.

  Vi får se om det går att komma längre när fragmentet kan jämföras direkt med de övriga fragmenten från Björkö by. En direkt passning vore givetvis trevligt, men jag blir också nöjd om vi lyckas gruppera fragmenten på ett rimligt rätt.

  Hälsningar

  Magnus

Skriv en kommentar