Kategori: Arkeologiskt trä

Trä, läder, ben och gamla äpplen

13th ICOM-CC Wet Organic Archaeological Materials Conference WOAM,    16-20 Maj 2016

Prat och Mat

Under en vårvecka i Florens fick omkring 100 nyfikna konservatorer och naturvetare grotta ner sig i favoritämnet arkeologiskt vattendränkt organiskt material. I huvudsak handlar konferensen om trä, men även arkeologiskt läder, rep, ben och till och med några äpplen fick vara med på ett hörn.

Som vanligt under dessa sammankomster var stämningen god, vilket inbjuder till många frågor och diskussioner. Eftersom vi befann oss i Italien behövde vi inte bli besvikna på varken maten eller fikat, även om kaffekön till de två baristorna med en ynka kaffemaskin kunde bli lång på eftermiddagarna.

Dagarna var långa och ville man få en chans att se något av Florens gällde det att antingen vara morgonpigg eller en kvällsmänniska. Med bekväma skor och mycket kaffe gick det dock bra att kombinera de båda.

Florens är alltid Florens. Foto: Yvonne Fors
Florens är alltid Florens. Foto: Yvonne Fors

Intensivt och Intressant

Det presenterades projekt om forskning och konservering av trä från stenålder och framåt. Vi blev uppdaterade kring den senaste forskningen kring Mary Rose- och Osebergprojekten. Frågor om problem med svavel och järn dominerade till stor del konferensen och pyrit (järnsulfiden FeS2) blev veckans ord på allas läppar.

Särskilt intressant var annars tillämpningen av enkla och tillgängliga tekniker för vardagskonservering. Som exempel kan nämnas en så kallad fruktpenetrometer att mäta stabilitet och hårdhet med. En personlig favorit var dock ett projekt från ARC-Nucléart i Grenoble där polyetylenglykol (PEG) renades och återanvändes genom ett smart pumpsystem. På detta geniala sätt sparas både miljö och pengar samt innebär kontroll över PEG-molekylernas stabilitet och ger indikationer om reaktioner i träet.

Konservator Åke Henrik-Klemens presenterade en poster baserad på sin kandidatuppsats från konservatorprogrammet vid Göteborgs universitet, som handlar om optimering av järnextraktion ur arkeologiskt trä. Arbetet är inspirerat från tidigare aktiviteter inom Riksantikvarieämbetets nätverk Arkeologiskt Trä och Kemi : http://www.raa.se/kulturarvet/konserveringsvetenskap/projekt/natverk-for-arkeologiskt-tra-och-kemi/

Undertecknad höll två presentationer varav det ena berörde kommunikationsstrategier inom conservation science: Bridging by networking; Conservation science in practice. Det togs mycket väl emot. Många ville veta mer om det unika initiativet Arkeologiskt Trä och Kemi, och den omedelbara responsen var att de ville vara med och bidra inom nätverket. Mitt andra föredrag handlade om mitt pågående forskningsprojekt tillsammans med Charlotte Björdal vid Göteborgs universitet där vi studerar korrelationen mellan biologisk nedbrytning och förekomst av svavel- och järnansamlingar.

En lista med alla presentationer finner du här: http://www.woam2016.net/scietific-programme/

Etruskiska och romerska skepp daterade 100 f.Kr – 500 e.Kr vid Museum of the Ancient Ships of Pisa. Foto: Yvonne Fors
Etruskiska och romerska skepp daterade 100 f.Kr – 500 e.Kr vid Museum of the Ancient Ships of Pisa. Foto: Yvonne Fors

Utflyktsmålet var denna gång Pisa och en ny utställning med båtar som konserverats med olika metoder såsom PEG, lactitol/trehalos, maltitol och kauramin. Här var man modiga nog att släppa oss träskallar bland alla dyrgripar. Själva skeppshallen var inhyst i en gammal stallbyggnad som bara den var fascinerande att utforska.

Bevarande av arkeologiskt trä – två konferenser

Bevarande av arkeologiskt trä var huvudfokus under två evenemang under våren, varav ett i Roskilde och ett i Gdańsk. Konservatorer, forskare och kollegor delade vetenskapliga resultat, erfarenheter och nya idéer i den kreativa atmosfär som gärna uppstår vid dessa möten.

National Maritime Museum i Gdańsk och Norskt Maritimt museum arrangerades 19–22 maj Condition 2015: Conservation and digitalization conference. Konferensen lockade deltagare från Polen, Sverige, Norge, Danmark, England, Tyskland, Italien, Ryssland och Sydkorea deltog.

Konferensen erbjöd totalt 37 föredrag med forskning, utgrävningar och fallstudier. Presentationer av kemiska och mekaniska analyser av trä är glädjande nog numera stående inslag i dessa sammanhang. Dessutom presenterades forskning kring nya material och metoder för konservering av vattendränkt trä.

Tid fanns också att presentera nätverket Arkeologiskt trä och kemi och berätta om verksamheten. Både nätverket, dess aktiviteter och inte minst det nytryckta programmet Att förstå och bevara arkeologiskt trä väckte stort intresse. Ryktet om nätverket och dess aktiviteter verkar ha spritt sig. Frågorna blev många och de nordiska kollegorna ryckte snabbt åt sig de program som tagits med.

Här kan du läsa mer om konferensen Condition 2015.

P1000397

Nätverket Arkeologiskt trä och kemi samt det nya programmet Förstå och Bevara Arkeologiskt trä presenteras. Foto: Torunn Klokkernes (CC-BY).

DSC_2185

National Maritime Museum i centrala Gdańsk strax till vänster om fartyget. Foto: Yvonne Fors (CC-BY).

 

SASMAP

Under 22–23 april presenterades resultat från det treåriga EU-projektet SASMAP på Vikingaskeppsmuseet i Roskilde.  Projektets titel ”Development of tools and techniques to Survey, Assess, Stabilise, Monitor And Preserve underwater archaeological sites (SASMAP)” beskriver väl de olika delarna som behövs för att skydda kulturarv under vatten. Ansvariga behöver veta var lämningar finns, kunna mäta och bedöma dess status och bevara dem genom olika skyddande åtgärder.

Genom resultaten från SASMAP erbjuds praktiska lösningar och redskap som utvecklats inom projektet. Dessutom kommer man under 2015 presentera riktlinjer (guidelines) för att skydda kulturarv under vatten.

Projektet består av 11 parter (museer, universitet och företag) från 6 länder och koordineras av Nationalmuseet i Danmark. En spännande mix av arkeologer, konservatorer, geologer, kemister och ingenjörer erbjöds spännande föreläsningar och praktiska demonstrationer.

Om du vill veta mera om projektet gå in på www.sasmap.eu

IMG_1564

Demonstration av ny teknik och skräddarsydda redskap för forskning kring bevarandet av kulturarv under vatten. Foto: Inger Nyström Godfrey (CC-BY).

// Yvonne Fors, utredare, Kulturvårdsavdelningen, Riksantikvarieämbetet