Author Archive for David Haskiya

The Discovery of Calle´s Lump

Recently blogger Martin Rundkvist at Aardvarchaeology asked his readers to write a little something on the nearest archaeological site they´re aware of. Often we don´t realise just how close these sites often are – they´ve integrated themselves seamlessly into our everyday landscape and we don´t classify them as anything special at all. And archaeological sites are supposed to be special, right?

Well, working as the systems manager for Sweden´s archaeological sites and monuments system I guess I might have an unfair advantage when it comes to finding known sites, but this post is about a registered site that eluded me when I searched for it and serendipitously (yes, you´re right I have waited for the opportunity to use that word…) found when I didn´t look for it. We at the National Heritage Board call it Danderyd 114:1, but locally it´s known as “Calles klimp” (Calle is a Swedish nick-name for Carl and klimp means lump in Swedish).

One of the first things I did as soon as we had our system up and running was of course to check out if there were any registered sites close by where I live. That´s how I first discovered “Calles klimp” – on the cliffs about 100 meters off from where I live. So I went there to check it out, but couldn´t find it. Oh, well…

A few years later me and my then girlfriend went to these cliffs to have a swim. So we threw our towels on a rock and jumped into the water. When we climbed up I noticed that there was something carved on the rock. As I lifted away the towels I read “CALLES KLIMP”!!!

Calles klimp
Foto: David Haskiya

Now is this an archaeological site you might ask? Yes, according to Swedish law rock faces with inscriptions are and “Calles klimp” is such an inscription on a rock face.

Who is Calle? When were the letters carved? Was the carving considered as vandalism by it´s contemporaries? I don´t know, but the name has stuck not only on the rock, but in the minds of the locals who do call these popular bathing cliffs “Calles klimp” and the official names of the surrounding cadastral units are also named “Calles klimp”. Whoever Calle was he succeeded in marking his ownership of the rock and the place.

Of course this does beg the question – when does grafitti become archaeology? Is there a contradiction in society legally protecting old grafitti, considering them as markers of remembrance and sources of knowledge, and at the same time have a zero tolerance policy against contemporary grafitti? You tell me!

>>David Haskiya jobbar med FMIS och Kulturmiljöportalen på RAÄ

ADDENDUM: Some quick research (or googling as it´s called nowadays…) tells me that there are three different traditional candidates on who Calle was: King Charles XI, King Charles XII or spicemerchant and local resident Carl Peter Eneroth (1799-1854).

Gratis Sverigekartor

Tänkte bara snabbt tipsa vår K-bloggsläsare att Metria under sommaren har en kampanj som gör att man gratis kan ladda ner digitala kartor. Kartorna kan du använda i din handdator. Varför inte i kombination med GPS och fornlämningsdata?

Fornlämningar i din GPS

Uppdatering: Tyvärr GPX-filen nedan inte kvar men det går att göra egna utifrån instruktionen nedan. /Johan Carlström

Att ha GPS blir alltmer vanligt. De kommer med på köpet i nya bilar, finns att köpa för en ganska billig peng i elektronikbutikerna och börjar nu också byggas in i mobiltelefoner. Det finns nu också flera tjänster som knyter ihop GPS-användande med webben – sajter som bygger på användarskapat innehåll, oftast fotografier, knutet till en viss plats. Exempel som kan nämnas är fotosajterna Flickr och Panoramio. Flitigaste användarna av webb och GPS i kombination är nog dock geocacharna.

Kvinna med GPS i skogslandskap på hösten på Djurgården
Foto: Rikard Sohlenius

Geocaching är en sport för alla som äger en GPS. Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt. Någon gömmer en burk eller liknande någonstans, med en loggbok och en penna som viktigaste innehåll. Sedan publicerar man så noggranna koordinater som möjligt, ibland tillsammans med ledtrådar, på en webbplats på Internet. Intresserade kan sedan leta upp geocachen och anteckna sig i loggboken.

Om man håller på med geocaching, tar georefererade fotografier eller bara tycker om att titta på fornlämningar när man är ute på promenad så kan det kanske vara kul att ha med fornlämningar som waypoints i sin GPS!? Jag har skapat och zippat några tematiska GPX-filer (GPX är ett filformat som många GPS:er av olika fabrikat kan läsa) att ladda ner. För varje fornlämning i filerna finns det också en länk till dess beskrivning i Fornsök. Kommentera gärna urvalet och kom med förslag på andra geografiska områden eller tematiska innehåll!

Filerna är skapade med hjälp av freewareprogrammet GPSBabel och data kommer från RAÄ:s publika söktjänst för fornminnen Fornsök. Om du vill skapa egna GPS-filer med fornlämningsinnehåll kan du också göra det med hjälp av GPSBabel och Fornsök. Alla positioner är i referenssystemet WGS84. Du gör så här:

1. Ladda ner GPSBabel
2. Använd Fornsök för att söka fram det innehåll du vill ha till din GPS
3. Ladda ner Fornsöks sökresultat som en KML-fil genom att högerklicka på Visa i Google Earth och välj Spara som…
4. I GPSBabel konverterar du därefter KML-filen till GPX eller till ett format anpassat till just ditt GPS-fabrikat.
5. Importera den resulterande filen till din GPS.

Om du vill placera ut en cache vid en fornlämningsmiljö tänk då på att lägga ut cachen på avstånd från fornlämningen så att den inte kan skadas av för ivriga geocachare.

Jag tar väldigt gärna emot feedback vad gäller Fornsök och möjligheten att ladda ner fornlämningsdata till GPS. Kommentera direkt här eller mejla mig direkt (david.haskiya (at) raa.se ).

>>David Haskiya jobbar med fornminnesinformation och Kulturmiljösök på Riksantikvarieämbetet.