David Haskiya

Jag är chef för Enheten för digital förmedling på Riksantikvarieämbetet. Vi arbetar med och för museer med målet att stärka Sveriges museer, och andra aktörer inom kulturarvsområdet, som digitala organisationer och framförallt deras digitala praktik.

Inlägg