Viktor Lindbäck

är verksamhetsutvecklare vid enheten för digital förmedling på Riksantikvarieämbetet.

Inlägg