Yvonne Fors

Sedan 2013 arbetar jag som utredare för Riksantikvarieämbetet och är projektledare för nätverket Arkeologiskt trä och kemi. Syftet är att identifiera kunskapsluckor och områden med forskningspotential inom ämnesområdet arkeologiskt trä. Genom att anordna workshops och forskarseminarium möts experter inom området och nya idéer och projekt initieras. Det är också viktigt att arbeta för att implementera den kunskap som finns till praktisk konserveringsutövning. Målet är att förbättra bevarandet av arkeologiskt trä på kort och lång sikt.

Inlägg