Kategori: Europeana

Leaving Europe: A new life in America

Immigrant party of Swedes. from Europeana
Immigrant party of Swedes. Picture from Europeana

I den europeiska kulturarvsportalen Europeana finns nu att beskåda den helt nya virtuella utställningen om den europeiska emigrationen till USA under 18- och 1900-talen. Det är tack vare det unika digitala samarbetet mellan the Digital Public Library of America (DPLA) och Europeana som detta möjliggjorts.

Utställningen består av fotografier, manuskript, målningar, brev, inspelningar osv. som berättar emigranternas resa och hur de bosatte sig på andra sidan jorden. Välkommen att kika på utställningen!

Om Europeana
Den stora europeiska databasen Europeana är platsen där du kan dyka ner i hela Europas kulturarv. Den är initierad av den europeiska kommissionen och EU:s medlemsländer. Här finns länkar till över 22 miljoner digitala objekt med syftet att tillgängliggöra Europas kulturella och vetenskapliga arv för alla i ett virtuellt bibliotek. I Europeana kan du exempelvis hitta miljontals av böcker, målningar, filmer och musik som digitaliserats. Riksantikvarieämbetet deltar aktivt för att öka mängden information i Europeana liksom att öka kännedom om den europeiska kulturarvsportalen. Mer in formation finns på: http://www.europeana.eu/portal/.

Europeana Awareness

Europeanas logotyp
Foto: Europeana

Tidigare i somras var delar av min enhet (Informationsutveckling) på Europeana plenary sessions i Leuven, Belgien. Seminariedagarna syftade bland annat till att ge inspirerande presentationer och case studies om öppen data, styrkan i nätverk,  senaste utvecklingen inom digitalisering, teknik och webb för kulturarvssektorn.

Det var väldigt bra konferensdagar både med tanke på innehåll och logistik men även de sociala evenemangen efteråt. Det var också ett tillfälle att nätverka kring Europeana Awareness-projektet. Här är ett tidigare inlägg från Europeanas Leuven-konferens.

Europeana Awareness (EAwareness) är ett Best Practise Network som syftar till att skapa uppmärksamhet kring Europeanas plattform och marknadsföra den, för att på så sätt stimulera intresse och användning av den mängd data som finns tillgänglig via plattformen: Europeana is a single access point to millions of books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe. It is an authoritative source of information coming from European cultural and scientific institutions.

Sex olika Work Packages (WP’s) ingår i EAwareness, varav WP 2 – 5 fokuserar på att skapa intresse för Europeanas data för användare och yrkesverksamma. WP1 organiserar PR-verksamhet kring EAwareness och WP6 koordinerar och projektleder EAwareness.

Riksantikvarieämbetet medverkar genom WP1 Public Media Campaign via Kommunikationsenheten samt WP4 Connecting cultural content with the tourism sector via Informationsutvecklingsenheten.

Vi på Riksantikvarieämbetet ansvarar för att arrangera en serie workshops tillsammans med Culture24 under hösten och våren. Culture24 är en engelsk organisation som driver en webbsajt  som stödjer och marknadsför kulturella events, museer, gallerier och liknande i England, för besökare på nätet. De finansieras bland annat av Arts Council England.

Jane Culture 24
Jane, Culture24, Brighton.
Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)

Riksantikvarieämbetets roll är att tillsammans med Culture24 undersöka huruvida deras modell (event-aggregation tillsammans med kulturarvsdata) kan fungera i Sverige med de förutsättningar vi har. Vi tror att kulturarvsdata kan blir mer nyttjad och tillgänglig om den kombineras och paketeras med annan turistrelaterad data och ingår på ett naturligt sätt i användarnas online-flöden. Tanken är alltså att laborativt modellera fram olika sätt att knyta kulturarvsdata till event- och turistinformation på ett sätt som underlättar för användare på nätet och stödjer besöksnäringen. Resultatet av dessa workshops samt analysen av dem kommer att levereras i en rapport i juni 2013.

Jag och min kollega Henrik Summanen åkte till Brighton förra veckan för att träffa Culture24 för att planera de kommande workshopsen. Det var två intensiva dagar, dels för att sätta sig in i respektive verksamheter, hitta likheter och olikheter men också för att sätta agendan för de workshops vi ska anordna här i Sverige. Den första blir sannolikt i december, i Visby. Workshop två och tre kommer hållas i Stockholm nästa år där vi också kommer att bjuda in externa diskussionspartners som kan ge värdefull input till modelleringen.

Maria Logothetis jobbar med Platsr och Europeana Awareness på Riksantikvarieämbetet.

 

 

 

 

 

Platsr web critique session i Leuven, Belgien.

Detalj av Stadshuset i Leuven.
Del av Stadshuset i Leuven, Belgien.
Foto: Werkmens (CC BY-NC-ND 2.0)

I mitten av juni var delar av min enhet (informationsutveckling) på Europeana plenary sessions i Leuven, Belgien. Seminariedagarna syftade bland annat till att ge inspirerande presentationer och case studies om öppen data, styrkan i nätverk,  senaste utvecklingen inom digitalisering, teknik och webb för kulturarvssektorn. Det var väldigt bra konferensdagar både med tanke på innehåll och logistik men även de sociala evenemangen efteråt.

Jag körde en pitch med Platsr som var under luppen för kritik från en proffsig panel, en så kallad web critique session. Panelen hade gått igenom vissa delar av Platsr sajt i förväg och kom med konstruktiv kritik inför en publik kring funktioner och design som behöver förbättras. Ja, helt smärtfritt var det inte men å andra sidan var flera av deras påpekande saker som vi ska fixa i höstens utveckling! Så det var ju bra.

Exempel på vad de kommenterade var: förstora upp bilderna/bildmaterial, bort med tomma sektioner utan innehåll (alltså, visa bara ut sektioner ifall det finns nåt uppladdat/inlagt), peppa användarna med bättre texter om att fylla på, ta bort onödiga funktioner som inte används (även om det lagts mycket resurser på att bygga dem).  En annan sak de tog upp var att man bör kunna börja redigera material utan att vara registrerad/inloggad, men då man vill spara/publicera promptas man att logga in/regga sig. Kan vara en bra idé, eller?

Panelen bestod bland annat av Nick Stanhope från Historypin, samt Christopher Murphy och Nicklas Persson från Web Standardistas.

För övrigt har vi mjukstartat utvecklingen på Platsr redan från och med denna vecka för att vara på banan i september.

Maria Logothetis jobbar med Platsr och Europeana Awareness på Riksantikvarieämbet.

Carl Curmans bilder på Pinterest


Skeppsbron vid kejsar Wilhelm II:s besök. Foto: Carl Curman, 1888

Pinterest är bland det senaste på social media-himmelen och är en foto-delningssajt där användarna kan samla bilder baserat på teman, t ex händelser eller intressen. Europeana gör just nu ett test med att lägga ut (eller ”pinna”) bilder på Pinterest från de deltagande institutionerna. Bland annat har man lagt upp grupper om Art Nouveau och posters.

Under de kommande veckorna kommer Europeana att lägga ut bilder tagna av svenske Carl Curman. Carl Curmans bilder återfinns i Riksantikvarieämbetets fotodatabas.  Bilderna är uppdelade på tre teman; Personer, Landskap och Stockholm. Samlingen är vald utifrån att de är upphovsrättsligt fria samt välgjorda och tankeväckande.

Det ska bli intressant att se hur detta test faller ut, hur mycket bilderna delas vidare och används.

>>Johan Carlström jobbar med K-samsök och Europeana på Riksantikvarieämbetet.

Förslag på ny rättighetsmodell

För att skapa bättre harmoni med Europeana har vi reviderat K-samsöks rättighetsmodell (läs den nuvarande här). Nedan publicerar vi ett förslag på ny rättighetsmodell som vi vill ha kommenterar på. Modellen är tänkt att användas för att specificera vad en användare får göra med inlänkat material (t ex ett dokument, en digital bild eller ett filmklipp). Allt material vars metadata levereras till K-samsök ska märkas upp efter denna modell.

I denna modell ingår även att märka all levererad metadata med CC0 vilket skulle innebära att vi kan tillgängliggöra metadatan i K-samsök som Linked Open Data. Detta kommer att kräva en omformulering i avtalet mellan Riksantikvarieämbetet (i egenskap av förvaltare av K-samsök) och institutitutioner som levererar data. Vi jobbar med ett reviderat avtal och kommer att publicera det här, förhoppningsvis inom de närmaste veckorna.

Detta innebär även att rdf-resursen för rättigheter kommer att uppdateras vilket kan innebära om-mappning. Den kommer dock att vara bakåtkompatibel till stor del då t ex Creative Commons-licenser ser ut som tidigare. Som du säkert märker är modellen en kopia av Europeanas modell.

Förslaget

  • Public Domain Mark – Används för objekt vars skyddstid har gått ut (maximalt 70 år efter upphovsmannens död) eller som aldrig skyddats av upphovsrätt.
  • Creative Commons Zero – Används om informationsförvaltaren vill avsäga sig alla rättigheter till objektet och placera det i Public Domain.
  • Creative Commons – De sex ordinarie licenserna som bygger på att informationsförvaltaren äger upphovsrätten till materialet.
   • ERKÄNNANDE (CC BY)
   • ERKÄNNANDE DELA LIKA (CC BY-SA)
   • ERKÄNNANDE INGA BEARBETNINGAR (CC BY-ND)
   • ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL (CC BY-NC)
   • ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL DELA LIKA (CC BY-NC-SA)
   • ERKÄNNANDE ICKE KOMMERSIELL INGA BEARBETNINGAR (CC BY-NC-ND)
  • Unknown – Avvänds för objekt där upphovsmannen inte är känd, sk Orphan Works.

Det finns även en möjlighet att leverera metadata om objekt som är helt skyddade av upphovsrätten. Dessa märks på följande sätt:

   • Rights reserved – free access – Objektet finns tillgängligt för alla i sin helhet men får inte återanvändas utan tillstånd.
   • Rights reserved – paid access – Objektet finns tillgängligt på nätet men måste betala för att se det i sin helhet (t ex via en engångskostnad eller prenumeration)
   • Rights reserved – restricted access – Tillgången till objektet är begränsat på andra sätt än att användaren måste betala för det, t ex registrering eller annan kontrollerad tillgång.

Vi är osäkra på om de tre sista ska få en svensk översättning eller om det görs i applikationerna. Vad tycker du?

Läs tidigare inlägg om Europeanas och K-samsöks rättighetemodeller här och här.

>> Johan Carlström – systemförvaltare för K-samsök

Vad innebär Europeanas rättighetsmodell för K-samsök?

K-samsök levererar data till Europeana som visas i portalen www.europeana.eu. Informationen i Europeana är även nåbar via ett API. Sedan årsskiftet använder Europeana en ny rättighetsmodell som jag tidigare skrivit om.

Enligt det avtal/överenskommelse som informationsleverantörer skriver med Riksantikvarieämbetet så gäller följande:

”K-samsök möjliggör uppmärkning av rättigheter på objektsnivå och Riksantikvarieämbetet uppmanar IF att märka upp sina objekt för att tydliggöra vad tillämpningsutvecklare och andra användare får göra med dessa.”

Idag går det att i K-samsök att märka upp metadata och media (bilder, ljud mm) med olika licenser. Detta görs idag enligt denna modell:

 • Allmänt tillgängligt (public) – Objektet är allmänt tillgängligt utan restriktioner (motsvarande ”public domain”), inkluderar objekt med utgången skyddstid och information som inte faller inte ramen för upphovsrätten, t ex fakta.
 • Okänd status (unknown) – Objektets upphovsrättsstatus är okänd, sätts automatiskt på alla objekt som inte är uppmärkta av inforamtionsförvaltaren. Detta innebär att det blir svårt att återanvända informationen och därför uppmanas informationsförvaltaren att märka upp informationen. Även s k Orphan works där skyddstiden bedöms ha gått ut kan använda ”Okänd”.
 • Creative Commons – En informationsförvaltare kan märka upp informationen med de sex Creative Commonlicenserna där ”2.5 Sverige” (exempel) är satt som standard.
 • Public Domain Mark – Public Domain Mark är en icke juridiskt bindande märkning av material där upphovsrätten gått ut eller där materialet inte skyddas av upphovsrätten. Märkningen är framtagen av Creative Commons och används bl a av Europeana.
 • Alla rättigheter reserverade (all rights) – Objektet är helt skyddat av upphovsrätt och institutionen måste kontaktas för att användning ska vara möjlig. Denna variant försvårar återanvändning av informationen och bör undvikas om möjligt.

Det finns en del skillnader mellan denna modell och Europeanas, t ex en del osäkerhet kring all rights (som inte är lika flexibel som hos Europeana) och unknown som, i fallet K-samsök, används som ”slaskpost” för material som inte är uppmärkt hos informationsförvaltarna. Det saknas även licenser för ”public domain dedication”, t ex CC0. K-samsöks modell behöver modifieras för att fungera med fler typer av information i linje med arbetet kring PSI-direktivet och Open Data. Ett annat skäl är att i större utstäckning använda standardiserade och maskinläsbara öppna licenser.

I avtalet står det att Informationsförvaltaren garanterar:

”IF har märkt upp sitt material så att det blir tydligt mot Riksantikvarieämbetet och tredje part hur detta får användas och vidareutnyttjas.”

Även om fler och fler har märkt upp sin data enligt modellen ovan så är det långt från alla som gjort detta idag.

Alla metadata som levereras till Europeana får märkningen CC0 enligt deras Data Exchange Agreement. Detta innebär att metadatan är fri att använda utan restriktioner. I K-samsök är det idag möjligt att märka metadata med andra licenser,  t ex de övriga Creative Commons-licenserna. Detta skapar redundans och det blir svårt för K-samsök att leverera denna data till Europeana. Det medför även otydlighet mot tredjepartsutvecklare som använder K-samsök via API:et.

Otydligheter i avtalet
Det kan i K-samsöksavtalet uppfattas otydligt vad som är att betrakta som objekt, är det metadataobjektet, den digitala representationen (t ex den scannade bilden eller den digitaliserade boken) eller den fysiska artefakten i museets magasin? Det är även otydligt vad som är metadata och vad som är ”content” (dvs den information som metadatan representerar, t ex en scannad bild).

Att viss data idag inte är uppmärkt i K-samsök innebär problem i leveransen till Europeana. I o m att <edm:rights> i Europeanas datamodell är obligatoriskt skapar det problem när det finns icke uppmärkt data i K-samsök. Hittils har dessa varit märkta med ”unknown” i mappningen mot Europeana vilket utifrån definationen ovan är felaktigt (Unknown används för verk med okänd upphovsman).

Möjliga lösningar på detta problem är:

 1. Europeana skördar inte dessa objekt från K-samsök.
 2. Om mediaLicense saknas märks objektet med Rights reserved – free access  i mappningen mot Europeana. Detta är inte den bästa lösningen eftersom även fria objekt kan kommer att få denna märkning. Detta borde dock vara ett minskande problem i takt med att informationsförvaltarna märker upp sin information. Avtalet behöver formuleras om för att detta ska vara möjligt.

Möjliga vägar framåt
Det är önskevärt att informationsflödet från informationsförvaltare, via K-samsök och Europeana till tredje part (via API) går till på ett smidigt och enhetligt sätt. För att underlätta för applikationsutvecklare är det även önskvärt att informationen är uppmärkt på ett enhetligt sätt, oavsett var den hämtas ifrån. Detta gör det enklare att kommunicera vad som gäller kring rättigheter samt möjliggör för Riksantikvarieämbetet att tillgängliggöra informationen i K-samsök som Linked Oped Data. För att uppnå detta behöver vi göra vissa förändringar i K-samsök och det tillhörande avtalet. Dessa  förändringar är: 

 • Alla metadata som levereras till K-samsök får samma öppna licens som är anpassad för metadata,  t ex CC0. CC0 lämpar sig för att det redan används av Europeana och andra institutioner, t ex Kungliga Biblioteket. Detta innebär att <itemLicense> sätts automatiskt i den lokala porten/mappningen. Avtalet behöver omformuleras för att detta ska vara möjligt.
 • Implementera Eurpeanas modell för right statements i K-samsök kopplat till <mediaLicens> för att underlätta aggregering och återanvändning. Förslagsvis utgår vi ifrån rdf-resusern för licsenser och anpassar där det behövs. Avtalet behöver omformuleras för att detta ska vara möjligt.
 • Elementet <image> ersätts av <media> för att kunna användas bredare (t ex för direktlänkar till ljudklipp eller fulldigitaliserade böcker) och enklare kunna mappas mot Europeanas objektstyper. Typen av media definieras via <mediaType>. Här bör det finnas en möjlighet att under en övergångsperiod kunna använda <image> för bakåtkompabilitet.
 • All media som inte är märkt vid skördning till K-samsök märks automatiskt med Rights reserved – free access enligt Europeanas modell.  Detta försvårar förvisso återanvändning men tydliggör vad som gäller, både mot Europeana, tredjepart och slutanvändare (via t ex Kringla). Detta är inte den optimala lösningen men gör att vi slipper filtrera bort media vid skördningen till K-samsök.
 • Hittils har K-samsök inte skördat metadata om objekt som är upphovsrättsskyddat och/eller som användaren måste betala för. Då Europeana har en ambition att ta in mer sådan data (korrekt uppmärkt) finns det ett behov att likrikta K-samsöks ambition kring dessa frågor. Eftersom metadatan är fri skapas ändå förutsättningar att länka ihop denna typ av data med andra källor enligt principerna kring Linked Open Data.
Vad innebär detta för institutionerna som levererar data till K-samsök?
Tanken är att göra den reviderade rättighetsmodellen så bakåtkompatibel som möjligt. Inget av förslagen ovan är beslutade utan är att betrakta som arbetsmaterial.  Vårt mål är dock att ”sätta ner foten” relativt snart, förhoppningsvis redan vid halvårsskiftet då Europeanas Data Exchange Agreement börjar gälla i sin helhet.
Jag är nyfiken på vad ni tycker om förslagen. Är det något som saknas? Kommentera gärna.

>> Johan Carlström – systemförvaltare för K-samsök

Europeanas rättighetsmodell

Datan som levereras från K-samsök till Europeana visas i portalen www.europeana.eu samt är tillgängligt via Europeanas API. För att förtydliga rollfördelning samt hur data får återanvändas (av Europeana själva samt av tredje part) har Europeana tagit fram ett avtal, Data Exchange Agreement. När jag skriver ”objekt” nedan syftar jag på materialet hos källan (den scannade bilden, ljudklippet, filmklippet, den scannade boken mm).

Från och med årsskiftet 2011-2012 gäller Europeanas nya avtal för institutioner som levererar information till Europeana, direkt eller via en aggregator. Antingen skriver institutionen avtal själv med Europeana eller så skriver aggregatorn (t ex K-samsök) avtalet. I det senare fallet ska aggregatorn säkerställa det som står i avtalet med sina respektive leverantörer.

I avtalet görs skillnad på metadata och preview. Metadata definieras som all textdata kopplat till ett objekt i källdatabasen som levereras till Europeana. Det kan således även handla om information som i andra sammanhang inte brukar klassas som metadata. Preview kan vara en tumnagel, ett kort ljudklipp mm som Europeana sparar ner och lagrar på sina servrar. Själva objektet i källdatabasen lagras dock inte utan görs tillgängliga via länkar till objektet. Europeana lagrar således endast metadata och preview. Enligt avtalet gäller följande för dessa:

 • Metadata – All metadata som skördas till Europeana får märkningen CC0 (Creative Commons zero). Detta innebär att metadatan är fri att använda utan restriktioner. Europeana definierar hur det är önskevärt att man attribuerar när man använder information från Europeana i ett icke-bindande Data Use Guidlines. Har en institution metadata som de inte vill ska få användas fritt ombeds de att inte levererade dessa metadata. Metadatan behöver inte vara märkt på detta sätt hos informationsförvaltaren (t ex ett museum) eller hos aggregatorn (t ex K-samsök) utan det görs vid leveransen till Europeana. Syftet med denna märkning är att kunna tillgängliggöra datan som Linked Oped Data.
 • Preview – Det finns ett obligatoriskt element i Euopeanas datamodell (edm:rights) mot vilken man mappar den upphovsrättsliga statusen för objektet. Den märkning man väljer gäller återanvändande av såväl preview och det objekt metadatan beskriver och länkar till.

Avtalet gäller från årsskiftet men CC0 för metadata börjar gälla 1 juli 2012.

Europeanas modell för licenser

Previews och de objekts som länkas till ska märkas upp enligt följande modell:

 • Public Domain MarkAnvänds för objekt vars skyddstid har gått ut (maximalt 70 år efter upphovsmannens död) eller som aldrig skyddats av upphovsrätt.
 • Creative Commons Zero – Används om informationsförvaltaren vill avsäga sig alla rättigheter till objektet och placera det i Public Domain.
 • Creative Commons De sex ordinarie licenserna som bygger på att informationsförvaltaren äger upphovsrätten till materialet.
 • Unknown – Avvänds för objekt där upphovsmannen inte är känd, sk Orphan Works.
Det finns även en möjlighet att leverera metadata om objekt som är helt skyddade av upphovsrätten. Dessa märks på följande sätt:
 • Rights reserved – free accessObjetet finns tillgängligt för alla i sin helhet men får inte åtaranvändas utan tillstånd.
 • Rights reserved – paid accessObjektet finns tillgänglit på nätet men måste betala för att se det i sin helhet (t ex via en engångskostnad eller prenumeration)
 • Rights reserved – restricted accessTillgången till objektet är begränsat på andra sätt än att användaren måste betala för det, t ex registrering eller annan kontrollerad tillgång.
Det är möjligt att sätta dessa licenser för ett helt dataset (t ex Riksantikvarieämbetets fotodatabas) vid leveransen till Europeana. För att undvika redundans är det dock önskevärt att denna märkning görs i källdatabasen och/eller i K-samsök.

 Läs mer om märkningen i The Europeana Licensing Framework (pdf)

Jag kommer i ett kommande inlägg gå närmare in på hur detta påverkar K-samsök samt ge förslag på möjliga vägval.

>> Johan Carlström – Systemförvaltare för K-samsök.

Om-mappning mot Europeana 2012

K-samsök är en nationell nod för leverans av data till Europeana (sedan hösten 2010). Detta innebär att data som levereras till K-samsök semi-automatiskt levereras vidare till Europeana (vi måste skapa ett dataset som skördas manuellt av Europeana).

Under våren kommer vi att påbörja ett arbete med att se över mappningen mellan K-samsöks protokoll och Europeanas EDM (Europeana Data Model).

Vår plan är att göra ett första utkast som vi sedan publicerar här (eller på annan lämplig plats) för att få  feedback från de institutioner som levererar data till K-samsök och från andra instresserade. En exakt tidsplan är inte helt klar men vårt mål just nu är att bli klara före 1 juli (då Europeanas Data Exchange Agreement börjar gälla i sin helhet).

>>Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök

K-samsöksdata i Europeanas LOD-pilot

I o m Europeanas nya Data Exchange Agreement som fullt börjar gälla fr o m 1 juli kommer de ha en möjlighet att tillgängliggöra metadata som Linked Open Data (LOD). Metadata från K-samsök är en delmängd av den data som tillgängliggörs som LOD i en första pilot. Denna film visar pedagogiskt vad LOD är för något och vilken nytta det medför:


Linked Open Data from europeana on Vimeo.

I en första pilot tillgängliggör Europeana 2,4 miljoner texter bilder videos, ljud mm. Metadatan publiceras under den öppna metadatalicensen Creative Commons Zero (CC0) vilket gör metadatan (men inte media som ljud, bild osv) fri att använda vilket gör att Europeana kan ligga till grund för utveckling och tillväxt för digitala lösningar baserat på kulturarvsinformation.

K-samsök fungerar på många sätt som Europeana och tillgänggliggör bl a data i rdf-format med unika identiteter (URI:er) som vi tillgängliggör via ett API. Detta underlättar när de båda systemen ska ”prata” med varandra.

Vi kommer under året att se över informationsflödet institution-K-samsök-Europeana så att de digitala flödena harmoniserar med varandra för att underlätta leverans av metadata och återanvändning.

>> Johan Carlström – systemförvaltare för K-samsök

Public Domain Mark

Read this post in english below.

Som jag har skrivit om tidigare så har Creative Commons jobbat på att ta fram en märkning som kan användas för material där upphovsrätten gått ut. Märkningen har ingen juridisk status (läs hela märkningen här) men gör det möjligt att göra t ex äldre foton maskinläsbara och lättare att hitta och använda. Det blir dessutom tydligt att materialet över huvud taget är fritt.

I måndags gick Creative Commons ut med den första versionen av märkningen. Vad som även är intressant är att Europeana kommer att vara en av de första att stödja denna märkning.

Även K-samsök kommer att stödja denna märkning och Public Domain Mark finns nu med i rdf-resursen för licenser. På detta sätt kan institutioner som levererar data till K-samsök märka upp material (som inte skyddas av upphovsrätten) på ett bra sätt och märkningen kan dessutom levereras vidare till Europeana.

>>Johan Carlström, projektledare K-samsök

_______________________

As I have written before, Creative Commons has developed a marking that can be used for works where the copyright has expired. The mark has no legal status (read the deeds here) but makes it possible for old photos (for instance) to become machine readable and easier to find and use. It also clarifies that the material is completely free to use.

Creative Commons launched the first version of the Public Domain Mark this monday. What is also interesting is that Europeana will be among the first to support this mark.

SOCH will support the Public Domain Mark and it can be found in the RDF resource for licenses. In this way the institutions that deliver data to SOCH can mark up material (which is not protected by copyright law) in a good way, and the marking can also be delivered to Europeana.

>>Johan Carlström, project manager SOCH