Kategori: Foto

Hur kan man hjälpa till att bevara våra runstenar?

runstensvårdFoto: Helen Simonsson 2014, CC-BY.

Enligt Kulturmiljölagen delas ansvaret för kulturmiljön av alla. Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet får göra de åtgärder som behövs för att vårda fornlämningarna – men alla kan bidra till bevarandearbetet. Av Sveriges kända runinskrifter är det cirka 1500 runstenar, block eller hällar som befinner sig utomhus i landskapet. Hos Riksantikvarieämbetets Kulturvårdsavdelning i Visby finns en tvärvetenskaplig arbetsgrupp kallad ”Runverket” som är specialiserad på runstenar. Den består av fyra personer med olika utbildning och bakgrund, (två runforskare, en arkeolog och en stenkonservator). Det finns ingen möjlighet för rungruppen att själva resa runt i Sverige och hålla undan allt sådant som gynnar påväxt, som löv, fågelspillning eller vatten som blir kvar på stenytan. Riksantikvarieämbetet har därför sedan 1990-talet tagit hjälp av lokala runstensfaddrar som kan hålla stenarna under uppsikt och på så sätt bidra till runinskrifternas bevarande.

Ren luft, fukt och näring ger påväxt

I princip all sten som står utomhus blir beväxt av lav, alger och mossa. Och det går fort för en sten att få påväxt, speciellt om förutsättningarna är de rätta. Lav gillar till exempel ren luft. Alger och mossa gillar fukt och skugga. Fukt+ näring=påväxt. Påväxten går fortare om löv, gräsklipp och fågelspillning som ger näring och håller kvar fukt får ligga kvar på stenytan. Påväxten går också fortare om stenen står skuggad av högt gräs, träd och buskar. Med de pågående klimatförändringarna som ger mildare och våtare vintrar (och därmed längre växtperioder) kan vi dessutom räkna med ännu mer påväxt och snabbare förbuskning av landskapet än vad vi har haft tidigare. Då blir det ännu mer viktigt att arbeta förebyggande och att vi alla hjälps åt.

Borttagning av redan etablerad påväxt

Hårdrengöring (det vill säga när all påväxt och modern färg avlägsnas) sliter på en runsten och ska därför göras mycket sällan, gärna så sällan som vart 20-30:e år. Den här typen av rengöring är inget som kan göras av en volontär utan det utförs av en professionell stenkonservator. Ofta gör man den här typen av konservatorsrengöring när man har något annat forskningsprojekt på gång, till exempel i anslutning med att en runolog ska tolka om runorna, när inskriften ska målas om eller om stenen ska dokumenteras, till exempel 3D-skannas.

Förebyggande arbete bäst

De lavsorter som först etablerar sig på en hårt rengjord runsten kallas för pionjärarter. De kan vara mycket mer aggressiva och förstöra stenen mer än de lavsorter som kommer senare. Genom att ha alltför täta rengöringscykler utsätter man stenen oftare för dessa pionjärarter. Det är en av anledningarna till varför man vill hårdrengöra runstenar så sällan som möjligt.

En annan anledning är att vid hård rengöring försvinner lite av stenen och ytan blir grövre. På en grövre yta växer det lättare. Man kan alltså hamna i en ond spiral av allt tätare rengöringar och allt mer och fler tuffare lavsorter.

För att möjliggöra att dessa hårdrengöringstillfällen blir så sällsynta som möjligt så är det bästa för stenen att man arbetar förebyggande och tar bort sådant som orsakar påväxt. Detta kan volontärer hjälpa till med.

Runstensfaddrar och skötsel

Runstensfaddrarna kan bidra med lättare markskötsel, som till exempel gräsklippning eller röjning av sly som växer för nära stenen. (Observera att man inte får göra större ingrepp som att ta ned träd till exempel, på någon annans mark).

Har mycket jord, smuts, löv, klippt gräs, fågelspillning, lav eller mossa samlats på stenen kan en runstensfadder vattentvätta stenen försiktigt med vanligt vatten och en mjuk panelborste eller diskborste. Blöt stenen nerifrån upp så att inte mörka rinningar eller fläckar skapas.

Var dock vaksam på om stenen sandar eller grusar. Ser du att det lossnar material eller om borsten repar stenen det allra minsta – avbryt borstandet omedelbart. Vattentvätta aldrig en sten om det finns risk för nattfrost eftersom det kan ge upphov till frostsprängningar vilket skadar stenen!

Fotografera

Dokumentation av runstenarna är viktigt. Många av Sveriges runstenar saknar nytagna fotografier.  Tycker man om att fotografera runstenar kan man under september månad delta i tävlingen Wiki Love Monuments.

Instruktioner om hur man gör finns hos Wikimedia.

Rapportering

Runstensfaddrarna är våra ögon och öron ute i landet. Till runstensfaddrarnas uppgifter hör att rapportera till oss i rungruppen eller till länsstyrelsen om något allvarligt händer med en sten, till exempel om den skulle bli påkörd, utsättas för skadegörelse eller på annat sätt gå sönder. Det finns inga blanketter att fylla i utan upptäcker man något anmärkningsvärt kan man skicka ett vanligt mejl, eventuellt kompletterat med ett fotografi på stenen, till sin länsstyrelse eller till helen.simonsson@raa.se (eller till någon annan i rungruppen på Riksantikvarieämbetet).  (Man behöver däremot inte rapportera in att det växer lav eller att man tvättat runstenen). Mer information om runstensvård kommer att komma under 2016 på Riksantikvarieämbetets hemsida.

Vill man läsa mer om fornlämningsvård kan man ladda ner ”Handbok i fornminnesvård”.

>>Helen Simonsson är utredare/konservator med inriktning på sten och är en av de fyra i rungruppen.

Fredrik Bruno – back on Flickr Commons!

Kungsgatan street in Stockholm City, at the intersection with Sveavägen street. Photo: Fredrik Bruno, 1944.
Kungsgatan street in Stockholm City, Sweden. Photo: Fredrik Bruno, 1944.

Three years have passed since the Swedish National Heritage Board presented Fredrik Bruno and his 1940s colour photographs on Flickr Commons. Since the images have been largely appreciated, we thought it would be nice to renew the acquaintance and show some more of these photos from different towns around Sweden (and some from the countryside), taken with either Kodachrome or Agfacolor diapositive film. Being a professional town engineer, Fredrik Bruno obviously focused on urban motifs. A lot of the photos might even be from travels he made in his service.

When we first started the Fredrik Bruno collection on Flickr Commons in 2011, (read on our blog) we divided it in two albums, one with photos from Sweden, the other with photos from Norway. This time we will only upload photos from Sweden, because of a larger number to choose from.

Some of the photos we show have a link in the field of information to a recent photo in our photo database, showing exactly the same view, but in 2010-2011. These comparative photos were taken within a project at the Swedish National Heritage Board, with the purpose to illustrate changes in the urban environment over time.

It would be just great to see some of your own comparative photos posted in comments! Welcome to to enjoy the 1940s in colour, in our photostream on Flickr Commons or in the album “Fredrik Bruno – Sweden”.

View of Sundsvall town in Medelpad. Photo: Fredrik Bruno, 1944.
View of Sundsvall town in Medelpad, Sweden. Photo: Fredrik Bruno, 1944.

Swedish National Heritage Board – 5 years on Flickr Commons!

The first photo uploaded on Flickr Commons by the Swedish National Heritage Board, in March 2009. Stockholm, Sweden. View from Hammarby lake towards Danviken and the mill Klippan (the Rock). Photo: Carl Curman, c. 1890
The first photo uploaded on Flickr Commons by the Swedish National Heritage Board, in March 2009. Stockholm, Sweden. View from Hammarby lake towards Danviken and the mill Klippan (the Rock). Photo: Carl Curman, c. 1890

The Swedish National Heritage Board is celebrating 5 rewarding years on The Commons on Flickr, where we show and share old copyright free images since March 17th, 2009. Until today, 1.325 images have been uploaded to our photostream, arranged in 24 picture sets and five picture collections reflecting our large public collections of photos and other kinds of images. Since 2009, the initial Flickr Commons project has turned into regular activities at the Board, owing to its success.

Our images on The Commons have been viewed more than 6.5 million times so far. Many of them have reached those who might be most interested, as Carl Curman’s photographs from Spain in 1878, which have been much appreciated by our Spanish followers (and by many others too). The images from Spain were also the subject of an article in the Spanish web journal El País in 2010.

People from more than 70 countries have viewed the images. About 4.500 Flickr community members are our special contacts on Flickr, always updated on our recently uploaded images – as we are updated on theirs!

Bromma Airport near Stockholm city, Sweden. We learned about the aircraft (Douglas DC-4 and DC-3) from several initiated Flickr users and added interesting information to our photo database. Photo: Fredrik Bruno, 1947
Bromma Airport near Stockholm city, Sweden. We learned about the aircraft (Douglas DC-4 and DC-3) from several initiated Flickr users who helped us improve the image’s information in our photo database. Photo: Fredrik Bruno, 1947

10 % of the images have had new information added in comments and tags by Flickr members, helping us improve the images’ data in our photo database online – Kulturmiljöbild. Entire images, buildings, places, streets and other objects have been located and identified by committed users (and sometimes via blogs, web media or Twitter). Many viewers have found more images in our photo database through a persistent link at each image on The Commons to the image in the database.

Blogs, social media, web media as well as traditional media have used and written about the images and about the Swedish National Heritage Board’s use of Flickr Commons. An example is an article in the British web journal The Guardian in 2013.

We want to thank all you viewers and followers of our photostream and all you Flickr members who have contributed useful and interesting new information. Thank you for viewing, appreciating, tagging, commenting, discussing, adding knowledge and comparative recent photos in comments and much, much more. Thank you for sharing and using our images in so many different and creative ways!

We are indeed grateful to Flickr and to the Library of Congress for the initiative to create The Commons in 2008, giving cultural heritage institutions as ours this great opportunity. Our experience as a government agency is that a photo sharing web site like Flickr is a splendid way to reach out with your public collections, allowing them to be of both use and enjoyment in society.

This street - Västra Storgatan - in Nyköping, Sweden, was located by a Flickr user, who also told that the building is no longer there, but replaced by a new one. We added the information to our photo database. Photo: Berit Wallenberg, 1928
This street (Västra Storgatan) in Nyköping, Sweden, was located by a Flickr user, who also told that the building is no longer there, but replaced by a new one. We added the information to our photo database. Photo: Berit Wallenberg, 1928

Mårten Sjöbeck on Flickr Commons

Cottage with forsaken land, Trolldalen, Dalsland, Sweden. Photo: Mårten Sjöbeck, 1951
Cottage with forsaken land, Trolldalen, Dalsland, Sweden. Photo: Mårten Sjöbeck, 1951

Starting today, the Swedish National Heritage Board invites you to enjoy a choice of photographs by the Swedish botanist and landscape historian Mårten Sjöbeck, which we will upload to a new picture set on Flickr Commons during spring. The images, which are from the 1920s to about 1960, show landscapes and cultural environments, towns, buildings and ancient monuments, but also people and their domestic animals. Many of the images are of special value and importance as a documentation of the vanishing ancient agricultural landscape, mostly in the southern and central parts of Sweden.

Mårten Sjöbeck (1886-1976) lived in the province of Skåne (Scania) in southern Sweden, for instance in Helsingborg town. For economic reasons, he had to break off his studies in botany and geography at Lund University, and in 1909, he was employed at the Swedish State Railways as a clerc and later as Head of Division. He was commissioned by the State Railways to write about different Swedish provinces in a series of travel guide books, illustrated with his own photographs.

Gathering of sheaves with a yoke of oxen, Hallsberg, Närke, Sweden. Photo: Mårten Sjöbeck, 1934
Gathering of sheaves with a yoke of oxen, Hallsberg, Närke, Sweden. Photo: Mårten Sjöbeck, 1934

Alongside his employment at the State Railways, Mårten Sjöbeck continued his scientific work. He was a pioneer in his theories about how thousands of years of human activities, as cultivation and pasturage, have shaped and developed the landscape. His research laid the foundation for landscape history as a field of science in Sweden, and he also had modern ideas about landscape preservation. In 1950, he received an honorary doctorate at Lund University, and he has been called ”the Linnaeus of Skåne” after the Swedish 18th century botanist Carl von Linné.

The archives of the Swedish National Heritage Board hold cirka 7.000 of Mårten Sjöbeck’s photographs. About 470 are digitized to the Board’s photo database online, ”Kulturmiljöbild”, and a choice of them will now appear on Flickr Commons. Mårten Sjöbeck had a sensitive eye for his motif, except for a great knowledge about what he chose to depict, why many of his images are of a rare photographic quality and beauty. Welcome to the world of Mårten Sjöbeck!

Women washing at a jetty in Vindelälven river, Sorsele church village, Lapland, Sweden. Photo: Mårten Sjöbeck, 1937
Women washing at a jetty in Vindelälven river, Sorsele church village, Lapland, Sweden. Photo: Mårten Sjöbeck, 1937

 

Almquist & Cöster – Swedish postcards on Flickr Commons

Skiers in Lofsdalen valley in Härjedalen, Sweden.  Photo: Ekholz, 1940s. Postcard: Almquist & Cöster
Skiers in Lofsdalen valley in Härjedalen, Sweden. Photo: Ekholz, 1940s. Postcard: Almquist & Cöster

Did you, your parents or grandparents ever send or receive a postcard from Sweden before the 1970s? If so, that postcard might very well have been produced by the Almquist & Cöster Company; one of the major postcard companies in Sweden, founded in the 1920s by the photographer Salfon Almquist and the technician Rudolph Cöster and operative until 1968.

The Swedish National Heritage Board holds in its archives a large collection of photo postcards by Almquist & Cöster, dating from the 1910s (some are from an earlier business owned by Salfon Almquist) until the late 1960s. The format is mostly clichés of glass or film with text for printing, or original printed postcards, many of them tinted. Starting today, we will upload a choice of them to share with you in a new picture set on Flickr Commons called ”Almquist and Cöster Postcards”.

The bar at Skrea beach in Falkenberg, Halland, Sweden. Photo: Unknown, 1940s-1950s. Postcard: Almquist & Cöster
The bar at Skrea beach in Falkenberg, Halland, Sweden. Photo: Unknown, 1940s-1950s. Postcard: Almquist & Cöster

We will show you ski resorts, beach life and camping grounds, an old folk’s home in Oskarström, a bus station in Umeå, miners at work in Kiruna, a car pulled by oxen in 1917, and many other sights from north to south in Sweden, with Swedes in different environments, at leisure or at various occupations. Several photographers were connected to the company. Still, many of the postcards don’t give the name of the photographer.

Warmly welcome to follow our photostream on Flickr Commons and discover Sweden through the Almquist & Cöster postcards! We are hoping for you to tag, comment and share to make these pictures come alive once more.

Oxen pulling a car, somewhere in Sweden. Photo: Unknown or Salfon Almquist, 1917. Postcard: Atelier S. Almquist
Oxen pulling a car, somewhere in Sweden. Photo: Unknown or Salfon Almquist, 1917. Postcard: Atelier S. Almquist

3,000,000 views on Flickr Commons!

Archaeological excavation in 1891 of a Stone Age settlement in a cave at the island of Stora Karlsö in the Baltic Sea. Photo: Hjalmar Stolpe
Archaeological excavation in 1891 of a Stone Age settlement in a cave at the island of Stora Karlsö in the Baltic Sea. Photo: Hjalmar Stolpe

We are proud to tell that the photographs of the Swedish National Heritage Board on Flickr Commons now have been viewed more than three million times. This striking number was reached and passed this week and is surely worthy of some attention.

Our participation on The Commons on Flickr has allowed so many people from all over the world to view, use and interact on the images we show as samples from our collections. So far, we have created 22 sets with different kinds of images from Sweden and other European countries and lately also with photos of old drawings, watercolours and prints. Helpful and clever members of the Flickr community have in comments provided new and useful information to 10 % of the images (which we have added to the information in our photo database online, Kulturmiljöbild). It’s always very encouraging to read all the kind and cheerful approval of the images and to view the many comparative photographs that have been posted.

A big ’Thank You’ to all you viewers and Flickr members who have taken your time to view and interact on our photostream on Flickr Commons since the start in March 2009! We are so pleased to share the Swedish cultural heritage with you. :)

Crossing between Götgatan and  Ringvägen streets at Skanstull in the southern part of Stockholm city. Photo: Fredrik Bruno, 1943
Crossing between Götgatan and Ringvägen streets at Skanstull in the southern part of Stockholm city. Photo: Fredrik Bruno, 1943
Identified by a Flickr community member: The church of St-Jean in Fribourg, at Planche-Supérieure, Fribourg, Switzerland. Photo: Berit Wallenberg, 1936
Identified by a Flickr community member: The church of St-Jean in Fribourg, at Planche-Supérieure, Fribourg, Switzerland. Photo: Berit Wallenberg, 1936

Flickr Commons – 5 years celebration!

Celebrations, Flatekval, 1898. From Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane on Flickr Commons
Celebrations, Flatekval, 1898. A popular image from Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane on Flickr Commons. Photo: unknown
Celebrations, Flatekval, 1898. A popular image from Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane on Flickr Commons. Photo: unknown

Five years ago, on the 16th of January, 2008 The Commons was launched as a part of  Flickr, the international website for photo sharing with millions of viewers and users. The initiator of The Commons was the Library of Congress in the U.S.A., in collaboration with Flickr. Since then, more than 250 000 beautiful, interesting and amazing images have been uploaded to The Commons.

56 cultural heritage institutions from all over the world are today showing and sharing parts of their historical photo collections on Flickr Commons. The viewers are invited to help describe the photographs, all labelled “No known copyright restrictions” and free to download and use for different purposes.

Cyanotype from Stockholm, Sweden, 1901. Photo: Carl Curman
Cyanotype from Stockholm, Sweden, 1901. Most viewed photo from the Swedish National Heritage Board on Flickr Commons. Photo: Carl Curman

Since the Swedish National Heritage Board joined in March 2009, our uploaded photos (today more than 1 100) have been largely viewed, commented on and used, and about 9 % of them have had valuable information added in comments by Flickr members. To be part of The Commons is really rewarding in many ways – not to mention all the joy it brings!

To celebrate the 5th anniversary of The Commons on Flickr, the Library of Congress has created four picture galleries – Flickr Commons Favorites 1, 2, 3, 4 – with images chosen among the most popular and interesting on The Commons.

Happy 5th Birthday Flickr Commons!

One wheel motor cycle. Photo from Nationaal Archief on Flickr Commons.
One wheel motor cycle. A popular photo from Nationaal Archief on Flickr Commons. Photo: unknown

 

 

Carl Curmans bilder på Pinterest


Skeppsbron vid kejsar Wilhelm II:s besök. Foto: Carl Curman, 1888

Pinterest är bland det senaste på social media-himmelen och är en foto-delningssajt där användarna kan samla bilder baserat på teman, t ex händelser eller intressen. Europeana gör just nu ett test med att lägga ut (eller ”pinna”) bilder på Pinterest från de deltagande institutionerna. Bland annat har man lagt upp grupper om Art Nouveau och posters.

Under de kommande veckorna kommer Europeana att lägga ut bilder tagna av svenske Carl Curman. Carl Curmans bilder återfinns i Riksantikvarieämbetets fotodatabas.  Bilderna är uppdelade på tre teman; Personer, Landskap och Stockholm. Samlingen är vald utifrån att de är upphovsrättsligt fria samt välgjorda och tankeväckande.

Det ska bli intressant att se hur detta test faller ut, hur mycket bilderna delas vidare och används.

>>Johan Carlström jobbar med K-samsök och Europeana på Riksantikvarieämbetet.

Ministrarna visar upp Europeana

Europeana är platsen där du kan dyka ner i hela Europas kulturarv. Och det var just det som många av Europas kulturministrar och andra företrädare gjorde under ett event i Bryssel på Europadagen den 9 maj. De hade fått välja ut ett favoritföremål från sitt land som finns presenterat i Europeana och sedan berätta om detta.

Sverige hade valt en bild av Carl Curman, en Stockholmsvy tagen en vinterdag 1900. Bilden finns så väl i i Europeana som på Flickr Commons där det är den sven­ska bild som är mest kom­menterad. Tusen­tals män­niskor runt om i världen har lovor­dat  bildens skön­het.

Att valet föll på just denna bild förklaras i Sveriges blogginlägg :
bilden, som rep­re­sen­tant för det sven­ska innehål­let i Euro­peana visar hur använ­dar­nas efter­frå­gan och intresse kan och bör styra pri­or­i­teringarna av vad som ska dig­i­talis­eras och dig­i­talt till­gäng­göras av kulturarvet.(…) Är det bild­kom­po­si­tio­nen som fascinerar eller den vackra blå fär­gen som till­ta­lar eller är det bara det his­nande his­toriska per­spek­tivet att den visar något som verk­li­gen fanns för över 100 år sedan? Det är svårt att svara på, det räcker kanske med att kon­stat­era att den i sin enkel­het är ett vardagligt mästerverk.

Läs mer om vilka föremål som utvalts av de andra länderna.

Om Europeana

I den stora europeiska databasen Europeana finns information om många miljoner digitala objekt med syftet att tillgängliggöra Europas kulturella och vetenskapliga arv för alla i ett virtuellt bibliotek. Europeana är initierat av den europeiska kommissionen och EU:s medlemsländer. Riksantikvarieämbetet deltar aktivt för att öka mängden information i Europeana liksom att öka kännedom om den europeiska kulturarvsportalen.

Berit Wallenberg on Flickr Commons


Berit Wallenberg and archaeologists Söderberg and Althin at an excavation in Nälsta, Uppland, Sweden, in May 1930. Photo: Unknown

Berit Wallenberg (1902–1995) was a Swedish archaeologist and art historian. She began photographing as a teenager, and brought her camera on the many travels she made in Sweden and abroad, often on her own and under modest conditions.

She devoted her life to studies of art history, architecture and archaeology, and she used her camera for documentation. Still, many of the photos show other people, family members, fellow students and friends.


The Town Hall in Magdeburg, Germany, in June 1927. Photo: Berit Wallenberg

Most of the photos in the collection on Flickr Commons are from the period 1920-1937, taken at home in Sweden or on travels in Sweden and in ten other European countries: Italy, Belgium, France, Germany, the Netherlands, Switzerland, United Kingdom (England), Norway, Denmark and Iceland.

Berit Wallenberg was born into the influential Wallenberg family with bankers, industrialists, politicians and diplomats. Two photos from Sweden show her cousin’s son Raoul Wallenberg (1912-1947). Read more about him and see the photos in an earlier post on this blog.


Boy in a courtyard in Ystad, Skåne, Sweden, in July 1930. Photo: Berit Wallenberg

The entire Berit Wallenberg photo collection consists of more than 25 000 photos. About 5000 are today digitized in the Swedish National Heritage Board’s photo database online, thanks to financial contribution from the Berit Wallenberg Foundation.

We wish you all very welcome to Flickr Commons to meet Berit Wallenberg in Sweden and to follow her on her travels around Western Europe in the 1920s and 1930s.


Women in Montignac, France, in August 1937. Photo: Berit Wallenberg

>> Anna Boman works with Flickr Commons at the Swedish National Heritage Board