Kategori: Gotlandsflytten

Följ flytten till Visby på bloggen


Riksantikvarieämbetet flyttar till Visby! Foto: Stefan Nilsson, RAÄ.

Vi har väntat sedan 2005 och nästa vecka är det dags. Då flyttar nämligen delar av Riksantikvarieämbetet till Visby. Du har möjlighet att följa flytten här på bloggen!

Alla våra system kommer att ligga nere mellan den 25-29 september men eftersom bloggen inte ligger på våra egna servrar så kommer vi att använda den till att uppdatera er om läget samt lägga ut lite bilder.


Förvaltningsavdelningen har redan flyttat sina labb, såhär såg det ut när allt var på plats. Foto: Stefan Nilsson, RAÄ.

Låt oss inspireras

Så var ena hälften av det nya huset på Gotland, Riksutställningars del, invigt. En invigning som varade i dagarna tre. Det började med festligheter, dans, invigningstal och ballonger torsdagen den 24 januari. Fredagen var dagen då samarbetspartner, organisationer och företag på Gotland tog sig möjlighet att se det nya huset. Sista dagen var allmänhetens tur att besöka nybygget. Över 1000 nyfikna gotlänningar tog sig tid på lördagen att vandra runt i lokalerna.

Alla tre dagarna var vi flera stycken på plats från Riksantikvarieämbetet för att visa upp oss och vår verksamhet som etableras i andra delen av huset i höst. Och trots att det inte var vår invigning var intresset stort för oss, i synnerhet från allmänheten. Dock är det inte alltid så lätt, för den icke så insatte, att hålla isär Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet.

När ämbetet nu kommer till Gotland till hösten ska vi ta tillfället i akt och låta oss inspireras av Riksutställningars fria tänkande och skapande. Med den nystart som flytten innebär för Riksantikvarieämbetet och dess verksamhet, bör kreativitet och nytänkande vara ledord för oss alla.

Entrén till Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars nya lokaler i Visby
Riksantikvarieämbetet och Riksutställningars gemensamma entrée i huset i Visby.

>> Maria Jansson är kommunikatör och webbredaktör på Riksantikvarieämbetet.

Ännu ett Riksantikvarieämbete

I bakgrunden gammeldags 1600-talstext, Placat och Påbudh från 1666. Ovanför en del av RAÄ:s logga samt årtalet 2008.Jag jobbar på en urgammal myndighet, Riksantikvarieämbetet. Det finns uppenbarligen någon sorts hållbarhet i verket, som gör att ämbetet lyckats överleva samhällsförändringar, ända sedan stormaktsambitionernas 1600-tal. Någonstans finns väl en koppling till ett mänskligt behov av att fundera kring sin egen och mänsklighetens historia. Och vi vill gärna ha redskap för att kunna utveckla reflektionen om tiden för länge sedan. Ur den synvinkeln är det inte så konstigt att det finns arkeologiföreningar, hembygdsföreningar, kulturmiljölagstiftning, forskning, institutioner för kulturmiljöns vård och tillsyn, museer och – ett Riksantikvarieämbete. Nu är ju inte tillvaron statisk utan kulturarvssystem måste anpassa sig till samhällets utveckling för att svara upp till samtidens krav på verksamheten. Därför finns nu ett nytt Riksantikvarieämbetet från den 1 januari 2008. Eller i vart fall en ny organsiation… Vilken version det är i ordningen har jag ingen aning om. Men varför ett nytt RAÄ och hur kommer det se ut?

Varför då då?
Tanken med RAÄ årsmodell 2008 är att fokusera mer på de faktorer som är avgörande för att kulturarvet ska upplevas som intressant, lätt att komma åt och vara användbart för alla. Ganska mycket tid och kraft har ägnast åt att klura ut en bättre ansvarsfördelning inom organisationen. Vi ska bli försöka agera utifrån en helhetssyn och tänka mer på det större sammanhang som vi jobbar inom. För att underlätta det utvecklar vi gemensamma organisationsprinciper och en enhetlig terminologi och förhållningssättet ska präglas samverkan, öppenhet och professionalism.

Sex avdelningar
Det nya Riksantikvarieämbetet kommer att bestå av sex avdelningar:

  • Administration – Ska utveckla myndighetens administrativa stöd och styrsystem samt den interna och externa kommunikationen.
  • Verkssekretariatet – Ska stödja ledningen med verksamhetens inriktning och samordningen av verksövergripande frågor.
  • Samhälle – Ska utveckla och hantera kunskaper och styrmedel för kulturarvets tillvaratagande i olika samhällsprocesser.
  • Förvaltning – Ska utveckla kunskaper och samordna kunskapsutveckling för förvaltning av kulturarvet.
  • Information – Ska utveckla och tillhandahålla information och infrastruktur för information om kulturarvet.
  • Arkeologisk uppdragsverksamhet – Ska på uppdrag arbeta med arkeologiska utredningar och undersökningar samt förse samhället med nya och efterfrågade arkeologiska resultat.

Alltså, nya avdelningsnamn att lära sig, både för oss och för dig. En del av verksamheten kommer ju att förläggas till Gotland vilket också kommer att prägla det nya Ämbetet. En annan fråga som ännu inte är avgjord är vad som ska ske med den arkeologiska uppdragsverksamheten (UV). Det (kanske) bestäms under året. Eller inte. Hur som helst så lär det hända en hel del saker på RAÄ och det finns säkert anledning att berätta mer vad som händer och sker.

>>Lars Lundqvist, jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.

Bygget i Visby går vidare

Den gemensamma entréen i Riksantikvarieämbetets och Riksutställningars nya lokaler i Visby.
Den gemensamma entrén för Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar i de nya lokalerna i Visby. Foto: Maria Jansson

Riksutställningar flyttade in i sin del av bygget i slutet av förra veckan. I Gotlandstidningar kunde man läsa: ”Oj, så fint huset blev – Riksutställningar har tagit sina nya moderna lokaler i besittning

Och nog blir det fint. Även om det är en bit kvar att göra på Ämbetets lokaler, fasaderna är mer eller mindre klara men inuti återstår en hel del – trappor, väggar och liknande är på plats men rummen behöver en del handpåläggning.

>> Maria Jansson är webbredaktör på Riksantikvarieämbetet.

Stallet ekar tomt

St Katarina kyrkoruin i Visby på 1940-talet
Lucia 2008? Nädå, bilden är tagen i St Katarina kyrkoruin i Visby. Foto: Carl Gustaf Rosenberg, troligtvis 1940-tal.

I oktober började den så kallade omställningsperioden då de medarbetare som inte flyttar med till Visby får möjlighet att t ex gå utbildningar för att få nya jobb. Här på Östra stallet ekar fler och fler skrivbord tomma och ännu fler slutar efter nyår. Vi har ju varit medvetna om Gotlandsflytten i flera år men först nu börjar det att bli riktigt påtagligt och för många av oss var det sista gången som vi firar lucia i Stockholm, i alla fall med RAÄ.

Det finns dock ett ljus i slutet av tunneln, det rekryteras friskt och just nu väntar vi på tre nya antikvarier som främst ska jobba med förvaltningen av FMIS/Fornsök och Bebyggelseregistret. Det ska bli kul att se några nya ansikten i fikarummet. Tanken är svindlande när jag tänker på att vi kommer att fira Lucia i Visby nästa gång. Stämmningfulla julsånger tillsammans med en varm kopp kaffe i en kyrkoruin skulle inte vara helt fel.

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.

Huset i Visby tar form!

Här kommer några alldeles färska bilder från Riksantikvarieämbetets (RAÄ) och Riksutställningars (RU) nya hus i Visby. RU:s del har svart fasad, RAÄ:s del är i tre våningar med ljus fasad. Byggjobbarna har bråda dagar eftersom Riksutställningar ska flytta in i huset den 13 december. RAÄ flyttar in först nästa höst.

Statens konstråd kommer att svara för den konstnärliga utsmyckningen. Jag är med som representant för RAÄ. I förra veckan möttes vi i Visby och visade huset för de två konstmärer, som ska ge skissförslag.

Två personer står och tittar på RAÄ:s nya lokaler i Visby, molnen speglar sig i fasaden
Foto: Annika Richert

Entrén till RAÄ:s och Riksutställningarns nya lokaler i Visby
Foto: Annika Richert

Trapphus
Foto: Annika Richert

Innangården
Foto: Annika Richert

Bilderna visar bl a den gemensanma entréhallen och några utvalda interiörer. Materialen är mest glas, betong och lärkträ.

>> Annika Richert är enhetschef på Registerenheten på Riksantikvarieämbetet.

Det börjar likna nåt

Byggarbetsplatsen där RAÄ:s nya lokaler i Visby uppförs
Foto: Johan Carlström

Jag besökte Gotland på semestern under vecka 27 och passade på att titta förbi bygget för att se hur långt man kommit. Huset är klart på höjden och nu har de även börjat att sätta in fönster i vår del av huset.

Byggarbetsplatsen där RAÄ:s nya lokaler i Visby uppförs
Foto: Johan Carlström

Läs mer om bygget och se fler bilder på RAÄ:s webbplats.

>> Johan Carlström jobbar med Kulturmiljöportalen på Riksantikvarieämbetet.

Inte bara ruiner

Första helgen i juni åkte jag och ett 40-tal kollegor (en del med familjer) till Gotland för att få information om bostäder, skolor, kultur och arbetsmarknad (den andra resan av två, läs om den första här). Allt som en del i underlaget för våra beslut ifall vi vill följa med när halva Riksantikvarieämbetet flyttar till Visby (eller åtminstone pröva på).

Vitkalkat hus med blommande blåregn klängande på framsidan. Foto: Karin Sterner

Gotland visade sig från sin allra mest idylliska sida, förutom att flera blev lite illamående av turbulensen när vi skulle landa. Solen strålade från en klarblå himmel och gullregn och blåregn prunkade ute på landsbygden liksom i trädgårdarna inne i Visby. Turisterna hade anlänt till ön och på lördagkvällen fylldes gränderna av en del vrål från dem som följde fotbollsmatchen på olika krogar.

Vi besökte platsen där de nya lokalerna för Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar byggs. I höst skall Riksutställningar flytta in och i deras del av huset har precis fönstren satts in. På söndagen åkte vi buss till olika bostadsområden, en del som redan är klara och andra som är under byggnation.

En röd byggkran mellan och framför två ännu inte fördigbyggda huskroppar, bestående av betongelement. Foto: Karin Sterner
Foto: Karin Sterner

Det är ju standard med fotografier på kyrkoruiner så snart det blir tal om Gotland. Men mitt bestående minne från den här resan är faktiskt kvällsbesöket i Botaniska trädgården.

Sällskapet DBW (De badande wännerna) anlade trädgården 1855. Det uppväxande släktet skulle bibringas en levande kunskap om naturen. I början av 30-talet renoverades trädgården och fick mycket av sin nuvarande utformning och de senaste åren har man gjort ytterligare en ansiktslyftning, bl.a. anlagt en örtagård.

Ljuslila, orange och mörklila blommande rododendron mot en bakgrund av gröna träd. Foto: Karin SternerI trädgården finns en del udda växter och träd, bl.a. näsduksträd, brödgran och ginkgo (ja, det stavas så). Ginkgo är en relikt (dinosaurier kan ha smaskat på ginkgoblad) och det sägs att bladen är bra för minnet. Vid vårt besök blommade kejsarträden med blå klockliknande blommor ochn rhododendron i alla tänkbara färger.

Så nästa gång ni besöker Visby – hoppa över någon ruin och ta er till Botaniska!

Förresten, visst var det så att Gotland är lammens ö?? ;)

En vittrande kalkklippa som liknar ett fårhuvud mot bakgrund av blått hav med en Gotlandsfärja “i nacken”. Foto: Karin Sterner
Foto: Karin Sterner

>>Malin Blomqvist jobbar med fornminnesinformation på RAÄ.

Till Visby vi fara…

Vi var ett gäng på sammanlagt 50 personer (familjer inräknade) som besökte Gotland förra helgen (12-13/5) för att få information och känna efter om en flytt till Visby är något att satsa på. Jag måste säga att det kändes lite speciellt att besöka det cementskelett som om lite mindre än ett och ett halvt år kommer att inhysa en stor del av Riksantikvarieämbetet samt Riksutställningar.

Riksantikvarieämbetets blivande, halvfärdiga lokaler i Visby med en röd kranbil i förgrunden
De nya lokalerna i maj 2007. Foto: Johan Carlström

Dagarna bestod av information om boende, arbetsmarknad, skolor, kulturutbud mm blandat med vackra vyer och trevligt sällskap. På lördagskvällen tog jag och min sambo en promenad längsmed ringmuren och kombinationen lågsäsong, melodifestival och hockey gjorde att vi inte mötte en enda människa på hela promenaden. Allt som hördes var havet och en och annan bil i fjärran, det är lite annat än den ständigt närvarande E4:an som ligger som ett ständigt bakgrundsbrus här hemma. Jag lyckades även ta denna nästintill magiska bild på en ringmur i kvällsdis.

Visby ringmur på kvällen
Foto: Johan Carlström

I Visby konfronteras nytt och gammalt, den tjocka ringmuren med anor tillbaka till medeltiden ställs mot den osäkra framtiden och de långsamt framväxande lokalerna. En Gotlandsflytt kommer att innebära en stor utmaning men samtidigt kommer man att lämna det invanda Stockholm. Resan gav en del att tänka på, i höst måste vi bestämma oss.

Lokalpressen skrev om besöket:

Läs mer om Gotlandsflytten på RAÄ:s webbplats.


>>Johan Carlström är arkeolog och jobbar med Kulturmiljöportalen.