Kategori: Höstmöte

Rapport från Riksantikvarieämbetets höstmöte 2015

Lisa af Edholm var tidigare praktikant hos oss på Riksantikvarieämbetet och när hon besökte höstmötet den 10-12 november 2015 passade hon på att intervjua några av deltagarna.

Tomas Kuhmunen

På tisdagens studiebesök på stadsarkivet träffar jag Tomas Kuhmunen, som arbetar som GIS-operatör på Sametinget. Han hade rest från Kiruna samma dag och gör sitt tredje Höstmöte i år. Tomas är intresserad av samisk närvaro utanför det traditionella renskötselområdet och tänkte att besöket på stadsarkivet kunde ge en inblick i var man kan söka efter sådan information. Under konferensdagarna ser Tomas chansen att knyta kontakter och att finna beröringspunkter och utvecklingssamarbeten med till exempel Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna inom renskötselområdet.

Årets tema – Kampen om kulturarvet – tycker Tomas känns relevant, om än inget nytt. Torsdagens seminarium Förlust av kulturarv – vad händer i hjärnan? ser han särskilt fram emot. Han berättar att man vid förändrad markanvändning ofta ser på platsens lämningar som döda objekt, men att landskapet, skogen, fjället och de traditioner och historier som finns där också är en del av kulturarvet. Han tycker att det ska bli intressant att se om fler tänker som honom och hoppas på givande diskussioner.

Niklas Greve

På plats i Solna på konferensens första dag träffar jag Niklas Greve. Han arbetar på samhällsbyggnadsenheten på länsstyrelsen i Hallands län och är på Höstmötet för första gången. Niklas tycker att det är bra att få ansikten på Riksantikvarieämbetet. Som medarbetare på länsstyrelsen, förklarar han, finns en kontinuerlig kontakt med myndigheten, men det är spännande att på plats få en ”heads up”, som han säger, på vad Riksantikvarieämbetet gör idag och tänker arbeta med framöver.

Särskilt nyfiken är han på regeringsuppdraget Vision för kulturmiljöarbetet och den workshop som fokuserar på det. Både visionsarbetet och Kenan Maliks föredrag menar Niklas kan ge honom verktyg han behöver i sitt vardagliga arbete för att prata med exempelvis fastighetsägare.

Carolina Andersson

Carolina, Lina, Andersson arbetar som utredare på kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet och är inte ny i Höstmötessammanhang. Hon uppskattar att hon har varit på fem eller sex tidigare Höstmöten. Lina tycker att Kenan Malik satte fingret på något vi ibland glömmer bort – nämligen att förändring alltid har skett. Just den vetskapen menar Lina är så viktig för dem som arbetar inom fältet, så att man förmår sätta saker i perspektiv.

Hon berättar att vad hon menar är den stora behållningen med Höstmötena, är aha-upplevelserna som ger nya idéer och perspektiv. Då är Höstmötet som bäst. Onsdagen bjöd, förutom Kenan Maliks föredrag, på två sådana tillfällen, enligt Lina. Det ena var panelsamtalet som särskilt fokuserade på mångfald, det andra var Hans Ruins medverkan i panelsamtalet Informationstavla eller måltavla. Av honom är Lina intresserad av att läsa mer av.

Helena Wärnhjelm

På onsdagskvällen träffar jag också Helena Wärnhjelm, som arbetar som antikvarie på Sörmlands museum i Nyköping. För henne var det årets tema som gjorde att hon ville komma till Höstmötet. Hon tycker det är viktiga frågor att prata om; att inte bara prata praktik utan också vad det som vi gör i vardagen innebär i ett större sammanhang. Helena menar att det är bra att få en medvetenhet om sin egen roll.

För henne är det, förutom det övergripande temat, torsdagens seminarium med länsstyrelserna i Örebro och Skåne som särskilt intresserar. Seminariet, som bland annat handlar om Kalejdoskop, knyter an till det Helena jobbar med då museet för tillfället arbetar med att bli mer publikt och inkluderande. Då är det bra med tillfällen som det här när man får koppla samman teori och praktik, menar Helena.

Text och foto: Lisa af Edholm

 

Läs mer om höstmötet och se flera av föredragen och seminarierna på raa.se/hostmote.

ArkHack 2.0

I fjol höll vi ett ”hack” om kulturarvsdata i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby, där deltagare från flera olika institutioner var med för att hitta gemensamt värde genom att länka ihop sina respektive datamängder. Hacket var så lyckat, att vi ordnade en uppföljare förra veckan, i anslutning till Vårmötet i Umeå och i samarbete med HUMlab på Umeå universitet.

Den här gången på ”ArkHack 2.0” lockade vi flera deltagare från ett antal olika organisationer. Hacket hölls som ett kollaborativt labb över två dagar 7:e-8:e april på Umeå universitets häftiga HUMlab-X lokaler, med målen att deltagarna skulle hitta kopplingar mellan sina respektive datamängder samt nya sätt att visa upp information från flera källor, lära känna olika verksamheters behov och informationsmängder, lära sig mer om teknik, metoder och attityder kring öppna länkade data, skapa bra förutsättningar för samverkan framöver… och framförallt att ha roligt! :) Det här var inte någon tävling, utan snarare ett sätt för deltagarna att lära sig mer om varandras information, och framförallt hitta kopplingar de emellan, med hjälp av öppna länkade data teknik.

Läs mer

Kort sammanfattning av höstmötet 2011

Pia Sjögren & Lars Amréus på höstmötet 2011

Så här dagen efter höstmötet kan det vara på sin plats att samla ihop alla länkar till materialet som ligger ute. Det håller på att tankas upp mycket mer material, mer filmer, texter, bilder och presentationer, men allt detta kommer ni att hitta på dessa länkar:

På raa.se hittar ni information om programmet och länkar till presentationerna.

Det här har vi skrivit om hittills angående höstmötet på raa.se:

Lite av det som har twittrats under mötet finns kvar att läsa på Twingly.

Platsr projekt – slutrapporterat, godkänt och driftsatt!

Pojkar sittande i rad som uppvisar glädje
Foto: Nationaal Archeif, 1931
Då var dagen slutligen här då, dagen då Platsr-projektet godkänns av styrgruppen, officiellt driftsätts som en 1.0 och sålunda övergår i förvaltning..! Det känns skönt att få ett avslut och godkännande på utvecklingsprojektet efter månaders arbete och i synnerhet intensiva veckor nu mot slutet.

Godkännandet av Platsr-projektet innebär att utvecklingsperioden är över för denna gång, nu gäller det att sätta bra rutiner för det redaktionella arbetet för Platsr-communityn i samarbete med It-avdelningen och Platsrs användare under 2011, utvärdera hur förvaltningsplanen fungerar samt att lägga mycket tid och resurser på att göra Platsr till en välkänd och välanvänd community för digitala berättelser om platser med historia och historier.

För att vi som jobbar med att förvalta Platsr ska veta hur vi hanterar vissa situationer som kan inträffa, både ur redaktionell och teknisk aspekt, har vi arbetat fram en handlingsplan tillsammans med Platsrs juridikstöd som på ett tydligt sätt beskriver handlingsförlopp och tillvägagångssätt vid olika incidenter – om det skulle bli nödvändigt.

Vi letar aktivt efter bra samarbetsprojekt, vi vill bygga bra cases tillsammans med användare eller partners för att fler ska upptäcka Platsr, hur kul och användbar sajten är ur flera olika användarperspektiv: som privatperson, som digitalt verktyg i skola eller annan pedagogogisk undervisning eller som dialogplattform för exempelvis olika processer i stadsplanering. Vi skissar också på idéer för nyutveckling under 2011. Några av de tyngre utvecklingspaketen är mobilapplikation till Platsr samt läns/regionsingångar till Platsr, något av detta hoppas vi kunna realisera under 2011.

Under Riksantikvarieämbetets höstmöte i Stockholm förra veckan, var vi med som utställare med egen monter, informationsblad, flyers och vi visade också hur Platsr ser ut och fungerar via en laptop för intresserade besökare. De kunde även på egen hand pröva att skapa en plats eller navigera runt på sajten. Det kom fram en hel del intressanta idéer och förslag till samarbeten framöver, detta ska vi odla och försöka spinna vidare på nu under kommande månader.

Följ oss även på Platsr-bloggen och på Platsrs Facebook-sida.

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.