SKRIBENTER

Personal på Riksantikvarieämbetet

Se Riksantikvarieämbetets webbplats kontaktsidor för skribenternas kontaktuppgifter.

Johan Carlström är förvaltningsledare och jobbar med förvaltning av systemen på Riksantikvarieämbetet.

Lars Lundqvist är arkeolog och enhetschef.

Malin Blomqvist är arkeolog och jobbar med fornminnesinformation.

Michael Frisk är kulturgeograf/arkeolog och jobbar som utvärderare på Kulturmiljöavdelningen.

Ola W. Jensen är forskare och handläggare och arbetar med frågor som rör bevarandeideologins historia på Riksantikvarieämbetet.

Gun Larsson är dokumentalist (informatiker) på Vitterhetsakademiens bibliotek och arbetar där med webb, informationssökningar och användarundervisning.

Alice Sunnebäck är formgivare och jobbar på Riksantikvarieämbetet med diverse bildrelaterade uppdrag.

Anna Klint Habbe var tidigareutredare och samordnare och har bl a jobbat med 2007 års omväldsanalys. Numer enhetschef för besöksmålen.

Leif Gren jobbar med frågor om miljömål och landskap.

Maria Jansson är kommunikatör och pressansvarig.

AnnaLena Cronemo är bibliotekarie på Vitterhetsakademiens bibliotek/Riksantikvarieämbetet.

Alexandra Franzén är arkivarie och jobbar med digitalisering av arkivförteckningar

Antonia Baumert jobbar med fornminnesinformation.

Anna Boman jobbar med bildsamlingarna och Flickr Commons på Riksantikvarieämbetet.

Sophie Jonasson jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Erika Hedhammar är konservator och jobbar med förebyggande konservering.

Daniel Langhammer jobbar med FMIS Fornsök på Riksantikvarieämbetet.

Maria Logothetis jobbar med verksamhetsutveckling, främst med frågor som rör kulturarv på webben.

Helen Simonsson är utredare – sten och arbetar i rungruppen, med konserveringsfrågor, klimatanpassning och standardisering.

Carin Thalberg

Marcus Smith är arkeolog och jobbar med DAP-programmet.

Henrik Löwenhamn är kommunikatör, främst inriktad på webb, sociala medier och rörlig bild.

Matilda Karlsson arbetar med informationsutveckling.

 

Gästbloggare

Robert Danielsson (rdanielsson at vitterhetsakad.se) är ansvarig fastighetsförvaltare för Vitterhetsakademiens fastigheter.

Henrik Zedig är arkeolog och ansvarar för Digitaliseringscentralen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet.

Tommy Andersson jobbar med digitalisering på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Mathias Klang är jurist och och verksam vid Göteborgs universitet.

 

Tidigare anställda på Riksantikvarieämbetet

Johanna Berg är fd anställd på Riksantikvarieämbetet och jobbade med en utredning kring Riksantikvarieämbetets information på webben.

Pär Rasmusson är fd IT-chef.

Rolf Källman är fd avdelningschef för Informationsavdelningen.

Jeanette Agnrud är informatör fd anställd på Riksantikvarieämbetets tjänster.

David Haskiya är arkeolog och fd anställd på Riksantikvarieämbetet och jobbade med fornminnesinformation och Kulturmiljösök.

Tomas Örn är bebyggelseantikvarie och fd anställd på Riksanikvarieämbetet.

Bengt A Lundberg är fotograf och tidigare enhetschef på fotoenheten.

Susanna Eschricht är antikvarie och jobbade tidigare med Bebyggelseregistret på Riksantikvarieämbetet

Kristina Berg jobbade tidigare som systemutvecklare och teknisk projektledare för Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Jerker Moström är kulturgeograf och jobbade tidigare med landskapsfrågor och GIS på Riksantikvarieämbetet.

Eva Pelve är bibliotekarie och arkeolog, och arbetade tidigare med kundservice och katalogisering på Vitterhetsakademiens bibliotek.

Christin Heamägi arbetade tidigare med kvalitetssäkring av marinarkeologiska data i FMIS.

Annika Richert var tidigare enhetschef på enheten för arkiv och bild på Riksantikvarieämbetet.

Åsa Dahlin är arkitekt och jobbade tidigare med samhällsplaneringsfrågor, främst bebyggelse, på Riksantikvarieämbetet.

Urban Mattsson arkeolog och arbetade tidigare med Fornminnesinformation och Skog och Historia.

Börje Lewin var tidigare systemutvecklare och IT-arkitekt på Riksantikvarieämbetet och var tekniskt ansvarig för K-samsök.

Magnus Johansson är arkeolog och jobbade tidigare med fornminnesinformation.

Rikard Johansson är kommunikatör och fd anställd på Riksantikvarieämbetet.

Gunilla Edenström jobbade tidigare med fornminnesinformation.

Helena Joseph är arkeolog och jobbade tidigare med handläggning i fornminnesinformationssystemet.

Margareta Bergstrand är konservator och arbetade med textil på Riksantikvarieämbetet.

Publicerat i

2 comments

  1. Pia Milona

    Jag har noterat att det i slottskyrkan i Stockholm finns tre enorma pentagram i altargångens golv. Hur kommer det sig? Är inte pentagrammet en symbol för antikrist? Och på vilket sätt har den då hamnat i en kyrka? Har sökt information men utan resultat så jag är hemskt tacksam för svar och teorier kring detta.

Skriv en kommentar