Taggad: Allmänt

Workshop i Visby 20 oktober

Planeringsarbetet börjar ta fart mot handfast arbete och den 20 oktober träffas styrgrupp, projektgrupp och webbgrupp för att börja kartläggningen av användare och funktionalitet för de nya webbplatserna. Vi byter inte bara system, det blir även helt nytt utseende. Med användarvänlighet, kommunikation och interaktion i fokus driver vi arbetet framåt.

Samtidigt arbetar vi i projektgruppen med förankringsarbetet i organisationen så att alla känner sig informerade och uppdaterade på vad som händer. Vi har också genomfört användarenkäter för intranätet och den externa webben som ni snart kommer att få ta del av. Tveka inte att kontakta oss i projektgruppen om ni har några frågor.

/Monica Ivnäs

Möte med leverantörerna 23 september 2011

I fredags var projektgruppen (Monica Ivnäs, Christina Lingdén, Björn Linde, Henrik Löwenhamn) i Stockholm för att träffa de leverantörer som finns i det ramavtal vi kommer att använda. Med oss var även en extern konsult med lång erfarenhet av just sådana här projekt. Dessutom var Hanna Lindstedt från Fastighetsverket med eftersom de är i samma fas som oss.

Av de sju på listan kom sex stycken dit. De fick 25-30 minuter på sig att presentera företaget, lite om hur de jobbar och vi hade även bett om att få en liten genomgång av vilka publiceringsverktyg de arbetar med och vilka de rekommenderade att vi skulle använda. De hade fått en väldigt kort brief av oss så det var mest som ett första möte för att vi skulle få lite inspiration och kunskap.

Inspiration och kunskap får man nog säga att vi fick. Tusen tankar snurrade i våra huvuden när vi lämnade Curman-rummet på eftermiddagen och det kom fram många bra frågeställningar som vi måste ta tag i direkt. Till exempel om det kan finnas andra aspekter på valet av verktyg än bara uppfyllandet av tekniska kravspecifikationer. Kan det till exempel finnas ideologiska vägval vi måste göra?

En bra dag helt enkelt, som kommer att ge oss en bra skjuts in i arbetet. På personalmötet på fredag (30 september) kommer ni att få höra lite mer om projektet.

/Henrik Löwenhamn

På väg mot ett nytt CMS 2012

Nu är arbetet med Riksantikvarieämbetets nya webbplatser i full gång och förväntningarna är höga. Ambitionen för oss som arbetar i projektet är naturligtvis också hög. Riksantikvarieämbetets nya webbar ska erbjuda större möjlighet till dialog och interaktion. De ska vara lättnavigerade och användarvänliga för både besökarna och administratörerna.

Delaktighet och användarvänlighet är framgångsfaktorer

Vi utvecklar Riksantikvarieämbetes interna och externa webbplatser med utgångspunkt från regeringsuppdraget och från strategi- och visionsarbetet med användarvänligheten i fokus. En framgångsfaktor för arbetet är delaktighet och engagemang från personal och övriga iblandade. Så en uppmaning till er är att ta tillfället i akt att kontinuerligt besöka detta forum för att reagera, diskutera och kommunicera. Här kan alla följa och delta i arbetet, vi kommer löpande att publicera projektplaner, listor på kontaktpersoner samt ställa frågor och bjuda in till diskussioner under resans gång – det är nu du har chansen att påverka nästa generations webbplatser.

Utgångspunkt för projektet

Myndighetens regeringsuppdrag innebär en fokusering på kunskapsuppbyggnad och det ska utföras genom överblick, utveckling, samverkan och kommunikation. Som alla andra statliga myndigheter arbetar också Riksantikvarieämbetet för demokrati, rättsäkerhet och effektivitet.

I Riksantikvarieämbetets strategi och vision 2011-2013 poängteras att myndighetens uppdrag handlar i allt högre grad om samarbete, samverkan och dialog. Myndighetens företagskultur sammanfattas vidare i värdeorden öppenhet, samverkan och professionalism. Därför ska myndighetens roll utvecklas inom följande områden:

 • Ha koll och veta
 • Synas och vara känd
 • Lyssna och agera

Kort och gott: Riksantikvarieämbetet kan kulturarv och det ska speglas i de nya webbplatserna.

Vänliga hälsningar
/Projektgruppen för CMS 2012

Monica Ivnäs, projektledare
Henrik Löwenhamn, delprojektledare extern webb
Christina Lingdén, delprojektledare intern webb

K-samsök i förvaltning

Nu övergår K-samsök från att vara ett tidsbegränsat projekt till att bli linjeverksamhet och ett förvaltningsobjekt i Riksantikvarieämbetets IT-miljö. Just nu jobbar jag med att färdigställa alla förvaltningsdokument, uppdatera hemsidan, planera inför det resterande året mm.

En K-samsök 1.0 innebär att K-samsök som teknisk infrastruktur och protokoll finns i en godkänd och stabil version . Detta innebär dock inte att det är ”färdigt” utan vi sammanställer just nu en backlog med önskemål om vidareutveckling. Några punkter med önskemål och saker som är på gång är:

 • Json – för att skicka kompakta datapaket, underlättar för utvecklare som vill bygga t ex mobila applikationer.
 • Diskussioner och skördning av MuseumPlus.
 • Vi har blivit kontaktade av Statens musiksamlingar, Riksteatern, Lantmäteriet och Filmarkivet (KB+svenska filminstitutet). Vidare diskussioner kommer att föras kring skördning till K-samsök.
 • Översyn av parametrar (t ex objektstyp och ämne).
 • Tydligare texter kring parametrar (white paper).
 • ”Datapaket”, t ex berättelser från platsr.se.
 • Skördning av användargenererad data. Troligtvis behövs nya parametrar för detta.
 • Leverans av kulturmiljöobjekt till Europeana via Carare.
 • Tydligare policys kring öppen länkad data, fri metadata är en förutsättning.
 • Utredning kring vilken statistik som är intressant.

Den 22/2 träffar vi (jag själv, Lars Lundqvist och Johanna Berg) de som levererar data till K-samsök idag, i Stockholm. Då kommer vi att gå igenom vad som hänt under 2010 samt hur vi vill jobba framöver. Tanken är att etablera en extern referensgrupp med informationsförvaltare som levererar data till K-samsök (dvs de vi träffar den 22:a) samt ett intressentråd för strategiska frågor. Mer om detta senare.

På Riksförbundet Sveriges museers community pågår just nu en bra diskussion om utveckling av K-samsök, titta gärna in där eller kommentera här.

>>Johan Carlström – systemförvaltare K-samsök

Postgres

Vi har flaggat några gånger att det var på gång… Nu är det klart, nu körs K-samsök med Postgres som databas. Det är visserligen bara vid skördning och omindexering som databasen används för själva objekten (all data finns i Solr-indexet), men information om institutioner och tjänster, mm hämtas ofta från databasen.

//Börje

Relevansrankning

I det nya Solr-indexet har vi nu viktat upp vissa parametrar. Vid fritextsökningar är det därmed viktigare med träffar i exempelvis ItemLabel än i beskrivande text. Viktningen drabbar Kringla och alla andra applikationer. Så här ser vår viktning ut just nu:

 • ItemLabel 10
 • ItemTitle 9
 • ItemClass/ItemClassName 8
 • ItemKeyword 6
 • Thumbnailexists 5
 • plats-parametrar (countyName, provinceName osv) 4

Börje Lewin
IT-arkitekt för K-samsök

Version 0.99

Idag är det ett år sedan vi släppte lös beta-versionen. Och två år och några dagar sedan första initiativen till K-samsök. Nu lägger vi ut version 0.99. Vad som är nytt ser ni här:
http://kulturarvsdata.se/protokollversioner.html

Den stora nyheten är att vi har landat när det gäller licenshanteringen, även om det fortfarande kan bli ändringar i detaljerna i RDF-resursen.

>>Börje Lewin

Välkomna alla fornvänner

Nu välkomnar vi varmt artiklar från Fornvännen i K-samsök! Sök på Fornvännen i Kringla eller på någon artikel du känner till. Fornvännen med alla spännande artiklar och gamla anor, liksom kopplingen till ännu mer anrika Vitterhetsakademin känns väldigt angeläget att få med.

Grattis också till oss på RAÄ som i och med Fornvännen nu levererar över en miljon objekt till K-samsök. Vi fokuserar visserligen mer på datakvalitet och harmonisering än på kvantitet numera, men miljongränser fortsätter vi att fira tycker jag!

>>Börje Lewin