Taggad: Avtal/överenskommelse

Nytt avtal och ny rättighetsmodell

För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av data till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som båda parter skriver på.

Nu har jag lagt ut en reviderad version av detta avtal/överenskommelse. Ändringar från tidigare version är:

 • Ny struktur, upprepningar har tagits bort och mängden text har skurits ner. Visst innehåll har flyttats till separat dokument.
 • Ökad tonvikt på att man i K-samsök skiljer på metadata och innehåll (t ex en digital bildfil) gällande rättigheter till dessa.
 • All metadata som levereras till K-samsök kommer att tillgängliggöras som Creative Commons Zero (CC0).
 • En ny punkt har tillkommit gällande att informationsförvaltaren garanterar att varje objekt mappas mot K-samsöks URI (fast/persistent länk), även vid byte av system.
 • Tillägg angående att metadata som leverans till K-samsök kan komma att skördas av fler aggregatorer än Europeana.
 • En förenkling av tvistes-klausulen.
 • En ny punkt där institutionen ger Riksantikvarieämbetet tillstånd att använda dennes logotyp i marknadsförningsinsatser av K-samsök.

Även rättighetsmodellen är reviderad. Rättighetsmodellen motsvarar efter revidering Europeanas modell.

 • Unknown/okänd används i nya versionen endast för verk där upphovsmannen inte är känd, sk föräldralösa verk/orphan work.
 • Creative Commons Zero är tillagd.
 • Rights reserved – free access, Rights reserved – paid access, Rights reserved – restricted access är tillagda.’

>> Johan Carlström – systemförvaltare av K-samsök

Avtal/överenskommelse för leverans till K-samsök – ny version

Efter feedback och en vända med våra verksjurister har vi tagit fram ett nytt utkast av avtalet/överenskommelsen mellan Riksantikvarieämbetet och de som levererar data till K-samsök. Vad som är nytt är strukturen, vi har slagit ihop vissa delar och skurit ner på mängden text. Viss information med sådant som är bra att veta för informationsförvaltare har flyttats till ett separat dokument. Vi tar emot ytterligare feedback fram t o m 2012-11-15.

Avtalet/överenskommelsen (pdf)

Ytterligare information till informationsförvaltare (pdf)

Bilaga 1 – CC0

Bilaga 2 – K-samsöks rättighetsmodell (pdf)

>>Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök på Riksantikvarieämbetet

Hur många objekt använder CC i K-samsök?

Vår Wikipedian in Residence, Lennart Guldbrandsson, frågade hur mycket av datan i K-samsök som använder Creative Commons eller Public Domain Mark. Det finns inget enkelt sätt få fram informationen men efter lite URL-hackande i Kringla så fick jag fram att av de objekt som har en tumnagel (exklusive inventeringsböcker i FMIS) använder 1 025 279 st (av 2 071 826 st) objekt elementet mediaLicense för att ange hur bilden får återanvändas (med ffa Creative Commons och Public Domain Mark).

Många av bilderna är märkta med de mer restriktiva varianterna av Creative Commons (t ex Creative Commons Erkännande Ickekommersiell IngaBearbetningar (CC-by-nc-nd)) vilket försvårar återanvändning då användaren t ex inte får förändra bilden eller använda den kommersiellt (vilket i sig ibland kan vara svårt att definiera). Det omöjliggör dessutom användning i Wikipedia som endast tillåter de två friaste licenserna Creative Commons Erkänannde (CC-by) och Creative Commons Erkännande DelaLika (CC-by-sa).

Siffran är ganska imponerande men det är inte fler än ca 50% av objekten med bild som är uppmärkta idag vilket försvårar användning av dem via API:et. Målet är att all media (bilder, pdf:er, ljud osv) ska vara uppmärkta. Detta är även något som institutioner som levererar data till K-samsök förbinder sig att göra i o m att de skriver på avtalet/överenskommelsen. Även Europeana ställer krav att allt content/innehåll som levereras ska vara uppmärkt. Det finns i princip två sätt att lösa detta:

 • Dölja de objekt som har media men som inte använder mediaLicense samt att inte leverera objekten vidare till Europeana.
 • Märka upp dessa o-märkta objekt med ”Rights reserved – free access” enligt den kommande rättighetsmodellen vilket innebär att den som vill använda bilden måste kontakta respektive institution. Detta kommer även att innebära att innehåll som inte längre skyddas av upphovsrätt felaktigt får en märkning som kraftigt försvårar möjligheten till återanvändning.
I förslaget till nytt avtal för leverans till K-samsök är det punkt två som står utskriven men vi har inte beslutat exakt hur vi ska göra än. Skriv gärna en kommentar om du har något att tillägga!
>> Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök

Reviderad version av avtalet/överenskommelsen

I slutet av 2010 tog vi fram en första versionen av avtalet/överenskommelsen som institutioner skriver på innan de börjar leverera data till K-samsök. Sedan dess har en del hänt, bl a har Europeana kommit med ett nytt avtal (Data Exchange Agreement). Vi har nu  reviderat avtalet och målet är att skapa så smidiga informationsflöden som möjligt från informationsleverantörer, via K-samsök och vidare till andra aggregatorer och tjänsteutvecklare.

Här kommer ett utkast till en ny version. Den som vill är välkommen att skicka in feedback t o m 31 augusti 2012. Skriv en kommentar här eller skicka till ksamsok [at] raa.se.

Förändringarna är:

 • Ökad tonvikt på att vi i K-samsök skiljer på metadata och innehåll (t ex en digital bildfil) när det kommer till rättigheter till dessa.
 • All metadata (dvs all textdata) som levereras till K-samsök kommer att tillgängliggöras som Creative Commons Zero (CC).
 • En ny punkt gällande att informationsförvaltaren garanterar att varje objekt mappas mot K-samsöks URI, även vid byte av system.
 • Metadata som leverars till K-samsök kan komma att skördas av fler aggregatorer än Europeana.
 • Förenkling av tvistes-klausulen.
Ytterligare ändringar kan tillkomma efter att feedback är inkommen.
Jag vill även påminna om att det i avtalet/överenskommelsen står att informationsförvaltaren förbinder sig att märka upp allt innehåll utifrån K-samsöks rättighetsmodell och att det än så länge saknas på majoriteten av innehållet.
Efter att vi mottagit feedback kommer vi att arbeta fram en färdig version och skicka ut till berörda institutioner för påskrift. Efter det har dessa 30 kalenderdagar på sig att skriva på och skicka tillbaka avtalet/överenskommelsen. Får vi inte in avtalet/överenskommelsen i tid kan det leda till att vi tar bort berörd metadata från K-samsök fram tills att detta är löst.

>>Johan Carlström – Systemförvaltare för K-samsök