Taggad: Nyheter i projektet

Vasamuseet förbereder för K-samsök

Just nu pågår arbete på Statens maritima museer (SMM) med att se till att föremål från skeppet Vasa kommer att finnas tillgängliga i K-samsök. Idag hölls en workshop där innehållet i föremålsdatabasen mappades mot K-samsöks leveransprotokoll. Det ser ut att kunna bli ett mycket intressant tillskott i K-samsöks index med kulturarvdata!

SMM funderar nu även på om andra datakällor kan publiceras genom K-samsök. Vi återkommer med fler nyheter om detta längre fram.

Uppstartsmötet avklarat

I fredags (090306) var vi i Stockholm för att träffa den arbetsgrupp som under förra året var med och tog fram protokollet. Tanken är att det under året ska fungera som en (av flera) kravställare och bollplank för utvecklingen av en version 1.0 av K-samsök. Ett önskemål är en möjlighet till workshop kring mappning av databasfälten mot parametrarna i protokollet (något som även David Haskiya berörde i sitt gästblogginlägg). Det uppstod även en diskussion kring hur det ska synas i k-samsök vad man får och inte får göra med materialet, både för tillämpningsutvecklare och användare.

>>Johan Carlström, projektledare

Vad händer i projektet?

Uppdatering: Jag ändrade datumet för Ulfs föredrag i Lund till 19/3.

Vi tänte att det kunde vara kul att förmedla vad som händer inom projektet i en blogg och ge er en möjlighet att kommentera, komma med förslag på förbättringar eller bara komma med glada tillrop.

Vad som är på G just nu är ett uppstartsmöte den 6 mars med arbetsgruppen för protokoll där vi ska gå igenom vad som kommer att hända under året. Den 19 mars håller Ulf Bodin ett kort föredrag på Lunds Universitets Historiska Museum (LUHM) om K-samsök.

Missa inte heller vår sida på Facebook.

>>Johan Carlström, projektledare