Kategori: Tips

Riksantikvarieämbetet på TUR-mässan 2012

Fredriks seminarium, TUR-mässanFredrik Käck, Riksantikvarieämbetet, presenterar platsutveckling utifrån kulturarv.
Foto: Riksantikvarieämbetet (Cc-by)

Förra veckan var jag med några kollegor på TUR-mässan i Göteborg för att nätverka, hålla seminarier samt träffa möjliga samarbetspartners eller folk som helt enkelt är nyfikna på Riksantikvarieämbetets verksamhet. Det kändes som att vi var efterfrågade och våra seminarier var välbesökta. Jag höll ett miniseminarium för att visa på möjligheter att förmedla digitalt kulturarv och pratade såklart om K-samsök, Kringla och lite Platsr.

Men hur hänger vi och rese- och turistnäringen ihop? Jo, Riksantikvarieämbetet är en viktig resurs för turismen. Kulturmiljöer, historiska platser, minnesplatser, byggnader och fornlämningar har blivit viktiga destinationer för turistindustrin. Vi kan  bidra med resurser av olika slag i arbetet för att bevara och utveckla dessa platser på ett hållbart sätt och vi medverkar genom regeringsuppdrag och olika verksamheter för att utveckla och främja turistnäringen.

Vi erbjuder ökad kunskap om kulturarvet och kan ge nya affärsmöjligheter och utvecklar turistnäringen.  Vi bedriver program- och visningsverksamhet vid besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala och koordinerar arbetet med världsarv och kulturreservat.

Fredrik och Daniel vid monter på TUR-mässan         Fredrik Käck & Daniel Nilsson, Riksantikvarieämbetet.
Foto: Riksantikvarieämbetet (Cc-by)

DIGITAL INFO

Riksantikvarieämbetet erbjuder också ökad tillgänglighet till digital kulturarvsinformation via olika söktjänster och öppna API’er. Vi har dock ännu inte nått till den punkt där turist- och reseinformation kopplas ihop på ett effektivt sätt med digital information kring kulturarv och museisamlingar. Turister (användare) är vana att söka och köpa resor och upplevelser genom en mängd aktörer på webben.

Information kring kulturella events och ’happenings’ stödjer det digitala användandet, likaså digitala guider för resor och utflykter, men digital kulturarvsinformation kring exempelvis intressanta objekt i museisamlingar och relevant text och innehåll kring föremål och objekt behöver integreras på ett tydligare sätt i söktjänster och applikationer.

Offentliga och privata aktörer skulle då kunna använda Riksantikvarieämbetets digitala informationskällor genom olika typer av applikationer som hämtar relevant och filtrerad data efter behov via öppna API’er. Detta ger möjlighet att kontextualisera och knyta t ex museisamlingar och intressanta föremål och berättelser till platser och temata. På så sätt kan Riksantikvarieämbetets digitala information berika den redan befintliga information kring resor och upplevelser som finns tillgänglig på nätet idag, och ingå som en del av den information som erbjuds när vi planerar resmål och upplevelser. Flera företag och institutioner använder redan idag K-samsöks API, exempel på det kan du se här.

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

 

Åk pulka på högarna i Gamla Uppsala!

Sedan lång tid tillbaka har unga som äldre ortsbor och turister vistats i Gamla Uppsala fornlämningsområde och använt den vackra och monumentala miljön till olika former av rekreation. På somrarna har man kunnat slå sig ned i gräset för en picknick och på vintrarna har det varit platsen där många Uppsalabor stått på skidor (och kanske på näsan) för första gången. Men till mångas stora sorg har tillgängligheten till de monumentala gravhögarna i Gamla Uppsala varit begränsad under ett antal år. Detta har berott på att Riksantikvarieämbetet, som förvaltar denna del av fornlämningsområdet för statens räkning, har gjort bedömningen att slitaget varit så stort att marken, växtligheten och, det på sina platser unika, insektslivet måste få tid att återhämta sig.

Bild från 60-talet på högarna. Fotograf: Pål-Nils Nilsson.
Men nu har Riksantikvarieämbetets fastighetsförvaltning och experter från länsstyrelsen undersökt högarna och funnit att de återigen kan klara ett försiktigt användande. Därför kommer Riksantikvarieämbetet att ta bort en del av det staket som omger den s.k. Mitthögen och Östhögen så att man åter ska kunna åka pulka på platsen.

Så från och med den 20 februari kan man återigen packa ryggsäcken med en termos, kanske en eller annan apelsin och bege sig till Gamla Uppsala med sin pulka eller kälke. Tänk dock på att försiktighet måste iakttas för att undvika skador på både mark och människor vid åkning.

Passa också på att besöka kyrkan, Odinsborg och Riksantikvarieämbetets besöksmål, Gamla Uppsala museum. I museet erbjuds visningar och aktiviteter under sportlovet. Temat för dessa dagar är ”Barn på vikingatiden.” Guidade visningar kl. 13 och 14.30 svarar på frågor om vad barnen gjorde på vikingatiden. Hur klädde de sig? Vad lekte de med och vad åt man? Under dagarna får man också prova på olika sysslor och pyssel: klä en pappersdocka, rita, göra ett smycke och inte minst gå på skattjakt i museet! Kanske är det du som vinner ett pris i skattjaktstävlingen!

Museet håller extra öppet 20 februari till den 24 februari kl. 12-16. Givetvis är museet gratis för barn under 18 år i målsmans sällskap (gäller ej skolverksamhet, arrangemang eller viss programverksamhet).

Välkommen!

Platsr’s mobilapp!

Platsrs mobilapplikation är en betaversion för Android-mobiler, och finns tillgänglig för alla från december förra året. Den finns att ladda ner gratis från Android Market.  Den har nu alltså fått vara ut i drift ett tag för att se hur den funkar i skarpt läge. Några smågrejer har vi fixat under denna perioden, t ex att inloggning och utloggning är stabilt, (den hoppade lite hit och dit innan) samt att vi har korrigerat textkodsbuggar, bokstäverna å, ä, ö var lite krångliga.

Men nu är det en fullt fungerande beta som kan söka och visa platser där du står med bild, text och ljud! Dessutom kan du skapa platser i mobilt läge och ladda upp bilder och länka in ljud. Vi är väldigt tacksamma för att Västmanlands läns museum varit med och stöttat oss finansiellt och projektmässigt hela vägen! Så nu uppmanar vi till att testa på så mycket som möjligt, ladda ner appen här.  Hela utvecklingsprojektet går också att följa i tidigare inlägg på bloggen här, här och här.

I övrigt så har också Kulturrådet tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Riksteatern tagit fram en rapport som lyfter exempel på hur kulturinstitutioner kan involvera
det civila samhällets organisationer och andra ideella krafter i sina verksamheter. Platsr bidrog med filmerna från digital storytelling-workshopen Malmberget som finns på Platsr som ett exempel!

Måndagen 30/1, 2012 hölls ett event på Södra teatern, Kägelbanan, då rapporten överlämnades till kulturministern. Ni kan se klippet här.

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.
Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)

Platsr Org i drift!

Platsr.se sajt
Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)

Nu har vi äntligen sparkat igång Platsr Org på Platsr.se.  Systemutvecklingen började i mitten av september men diskussioner kring detta initierades redan under vårvintern 2011 med ett flertal museer bland annat.  Det är en ny användarnivå för organisationer, museer,  föreningar och liknande helt enkelt, samt en del förbättringar i gränssnittet för alla!

Varför Platsr Org?

Jo, just för att man enkelt ska kunna registrera sig på Platsr som en organisation, museum, arkiv, förening, företag eller liknande, dels för att synas, men också för att kunna kommunicera med användare på Platsr på en öppen och flexibel plattform.

Möjligheten att kombinera personligt, individuellt innehåll med mer ’strukturerade informationspaket’ är en utveckling på Platsr sajt som alla Platsrs besökare och användare har nytta av – framförallt ger det Platsrs besökare en bred och varierad sajt där både personliga platsberättelser med individuella avsändare och mer strukturerade informationspaket från organisationer går att finna. Samtidigt deltar Platsrs registrerade medlemmar aktivt med kunskapsuppbyggnaden kring kulturmiljön genom att skapa egna platser samtidigt som det finns möjlighet att interagera med övriga användare och er.

Platsr Org blir en förlängning av en organisations hemsida men med ett öppet och kommunikativt gränssnitt där ni syns och kan presentera eget material samtidigt som ni kan kommunicera med Platsr besökare och användare.

Platsr ska framgent bli en plattform för att skapa upplevelse- och lärobjekt, objekt som ska göras tillgängligt via ett API både för offentligt och privat bruk. Viktigt är att materialet som läggs in på Platsr är fritt och återanvändbart och uppmärkt (Creative Commons) för att kunna nå ut och nyttjas. Är materialet inte fritt är det inte tillgängligt. De fria licenserna på bild och text gör att informationen går att skörda till tredje part (att applikationsutvecklare till bland annat mobilappar kan hämta relevant info) till t ex turist- och upplevelsenäringen eller att användas i läromiljöer, fritt och gratis. Materialet förvaltas långsiktigt av Riksantikvarieämbetet.

Tänk på att som en Platsr Org-medlem bidra med fyllig och relevant information kring en plats. Relevant information innebär också att de platser som har fri, fyllig och rik information är de som kommer att ’skördas’ via ett API.

Följande parametrar ska vara med för en ’bra plats’:

 • Rubrik
 • Kartmarkör
 • Inledning
 • Berättelse, gärna med en personlig ton (fri licens dvs, CC-by eller utslocknad, finns  alternativ att bocka i)
 • Bild/bilder (fri licens dvs, CC-by eller utslocknad, finns alternativ att bocka i när man laddar upp)
 • Taggar

Bonus är inlänkat:

 • Video (via YouTube)
 • Ljud (via SoundCloud)
 • Länkar (länka till er hemsida, eller annat som anknyter till platsen)

 

Platsr mobil – en betaversion i år

PlatsrMobBeta

Under september och oktober har vi fortsatt att utveckla mobilapplikationen för Platsr. Det har varit klurigare än vi väntat oss på grund av tekniska problem med ramverket jQuery. Resultatet av systemutvecklingen blir sålunda en betaversion av Platsr mobilapplikation i år. Tanken med Platsr mobil är att hjälpa dig att hitta intressanta platser när du är ute, men även att kunna skapa platser som du sen kan fortsätta pyssla med och fördjupa hemma vid datorn på Platsr.se. Den är i princip byggd för Android version 2.2 och nyare versioner, då detta operativsystem är det mest kompatibla operativsystemet med det ramverk som vi använder. Utgångsläget för appen var dock en operativobunden app som även skulle funka för iPhone och Windows Phone men det var för tekniskt svårlösligt inom projektets resurser. Vi har också haft lite manfall internt inom mobilutvecklargänget som försvunnit till andra betesplatser, men det ingår liksom att man får hantera sådant i ett projekt så gott det går.  Tester har utförts internt under hela utvecklingsperioden. Det går endast att testa appen innanför Visby-lokalernas väggar  i nuläget, eftersom vi använder Riksantikvarieämbetets testmiljö (i Visby) men vem som helst får givetvis komma förbi och testa på! Vi hoppas kunna släppa Platsr mobil beta, på Android Market i mitten av november någon gång. Västmanlands läns museum har som vi tidigare sagt varit med och supportat projektet finansiellt och sitter med i styrgruppen för projektet –  fin och uppskattad samverkansform!

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)

Tips inför utflykten


Foto: Carl Curman, okänd datering

Vad är egentligen stenröset uppe på höjden? Vad är det för konstiga kullar i hagen bakom ladan? Det är sommar, vissa av oss är tillbaka på jobbet medan andra är mitt uppe i semestern. Då vi gärna rör oss ute i naturen på semestern så tänkte jag tipsa om några av våra (och andras) e-tjänster som kanske kan förhöja upplevelsen av utflykten.


Före utflykten

Vi på Riksantikvarieämbetet förvaltar flera databaser varav två kan vara användbara inför utflykten; Fornsök och Bebyggelseregistret. Dessa innehåller information om alla hittills kända fornlämningar samt skyddad historisk bebyggelse. Vill du göra en mer allmän sökning så rekommenderas Kringla vilket är en samsökstjänst som söker ner i ett 20-tal minnesinstitutioners databaser (inklusive Forsnök och Bebyggelseregistret). Kanske finns det äldre foton från platser som du brukar besöka?


Under utflykten

Det händer att man stöter på former ute i landskapet som man blir nyfiken på men som man inte haft möjlighet att kolla upp i förväg. När detta händer rekommenderar jag att du har laddat ner Kringla för mobilen (i dagsläget endast för Android-telefoner). Med denna app kan du få reda på vad som finns i närheten (byggnader, fornlämningar och koordinatsatta fotografier) med hjälp av GPS:en i din smartphone, på plats ute i landskapet. Har du istället en iPhone så finns det en app som heter Fornfynd där du kan söka fram fornlämningar. Fornfynd är inte utvecklad och förvaltad av Riksantikvarieämbetet men använder samma information som Kringla via K-samsök.

Efter utflykten
Alla har vi platser vi känner lite extra för och som vi kan berätta historier om. Dela med dig av din historia om dina platser på Platsr, Riksantikvarieämbetets community. Du kan lägga till text, ladda upp bilder och diskutera med andra. En ganska ny funktion är att du kan använda ditt Facebook-konto för att logga in.

Jag fick f ö ett supportmail till Kringlas e-postlåda från en användare som heter Eva och som avslutade vår konversation med: ”Det här är som släktforskning fast med gamla hus och sånt i stället.”

Spot on! :)

>>Johan Carlström är systemansvarig för Kringla på Riksantikvarieämbetet

Platsr Org och Platsr mobil

Trafikljusfigurer i olika färger
Foto: zeevveez (CC-by)

Lite uppdateringar om de två utvecklingsprojekten för Platsr under 2011:

Platsr Org

Projektplanen för Platsr Org godkändes av styrgruppen för ett par dagar sen, så om allt går enligt planerna, sätter systemutvecklingen igång i mitten av september och fortgår fram till slutet av oktober 2011. Sen vill vi gärna ha hjälp med att testa Platsr Org, ett flertal museer har redan hört av sig för medverkan! Kontakta platsr@raa.se om ni också är intresserade. Lite kort om vad Platsr Org är:

Tanken är att en organisation/institution/förening ska kunna registrera sig med ett särskilt konto på Platsr. Som innehavare och administratör av ett sådant konto godkänner man att leverera en viss kvalitet på egenskapade platser efter givna standards.

Det finns en efterfrågan kring möjligheten att registrera sig på Platsr som organisation, museum, arkiv, förening eller liknande, dels för att synas, men också för att kunna kommunicera med användare på Platsr på en öppen och flexibel plattform.

Möjligheten att kombinera personligt, individuellt innehåll med material från yrkesverksamma inom kulturarvsområdet är en effektiv och smart utveckling på Platsr. Det ger Platsrs användare en bred och varierad sajt där både personliga berättelser med individuella avsändare och mer strukturerade informationspaket om platser runt om i Sverige går att finna.

Samtidigt deltar Platsrs användare aktivt med kunskapsuppbyggnaden kring kulturmiljön genom att skapa egna platser och möjligheten att interagera med användare med Platsr Org-konton. Förutom fördelen med att använda en befintlig kommunikativ plattform, breddar Platsr exponeringen på webben samt kommer att ingå i en semantiskt kontext.

Platsr blir en förlängning av en organisations hemsida men med ett öppet och kommunikativt gränssnitt där man syns och kan presentera eget material samtidigt som man kan kommunicera med Platsrs användare. Materialet förvaltas långsiktigt av Riksantikvarieämbetet.  

Utvecklingen för Platsr Org sker med fördel i samverkan – genom stöd i form av finansiering eller stöd med content/innehåll. Tanken med Platsr är att det är ett verktyg och en plattform, dels för att publicera eget material men också för att kunna kommunicera med användare samt att få ut information i en bredare kontext. 

En investering finansiellt eller innehållsmässigt genom samverkan, är ett sätt att vidareutveckla Platsr så sajten blir ett bättre och mer flexibelt verktyg att jobba med. Det är också en tydlig samverkansform vilket Riksantikvarieämbetet kommer att lyfta fram i olika sammanhang.

Man ingår också i ett ‘delägarskap’  av Platsr där det är möjligt att påverka utvecklingen av Platsrs funktioner och design framgent samt förvaltningen av Platsr.

Platsr ska kunna skördas till K-samsök

Platsr ska bli en plattform för att skapa upplevelse- och lärobjekt, objekt som ska göras tillgängligt via K-samsöks API både för offentligt och privat bruk. Exempel på detta är att Platsr/K-samsök ska kunna leverera infopaket via applikationer till intressenter i rese- och turistbranschen/närlingslivet, och även som lärobjekt i skolmiljö. De platser som kommer att skördas är platser med rikt innehåll som är märkta med den mest fria licensen, det vill säga CC-by. Viktigt är alltså att materialet som läggs in på Platsr är fritt, återanvändbart och uppmärkt (Creative Commons) för att kunna nå ut och nyttjas. Längre fram bör även Platsr kunna hantera flera språk, i första hand engelska.

Platsr mobilapplikation

Under 2011 bygger Riksantikvarieämbetet i samverkan med Västmanlands läns museum Platsr mobilapplikation, en förstaversion av en mobilapplikation för Android och Iphone är nu under utveckling. En prototyp kommer att vara färdig efter sommaren. Bland annat är det tänkt att man ska kunna ta foton och spela in ljud via mobilapplikationen och markera ut på karta när man är ute i fält, för att senare fortsätta arbeta med sin plats hemma vid datorn.

Licensen för uppladdade bilder via appen kommer att bli CC-by. Eventuella ändringar får göras via Platsr.se, men vi uppmuntrar till att använda CC-by, förutsatt att du själv äger rätten till bilden eller att den redan är uppmärkt med CC-by. Som jag tidigare nämnde kommer platser med CC-by-licensiering vara de platser som görs tillgängliga för skördning via K-samsök.

Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Malmberget workshop – digitalt berättande på Platsr

Simon presenterar workshopen
Foto: Maria Logothetis (CC-by)

För några veckor sen var vi från Riksantikvarieämbetet, Agnes, Gert och Maria,  i Malmberget i Gällivare för att genomföra en workshop i digitalt berättande (digital storytelling) tillsammans med deltagare från tre olika berättargrupper från Malmberget.

Bakgrunden till genomförandet av workshopen handlar om hur alternativa berättelser kan skapa ökad delaktighet och engagemang för kulturarvet, och möjligheten att tillgängligöra dessa på webben på Platsr community. Arrangemanget var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet tillsammans med Gällivare kommun och nätverket av berättargrupper från Malmberget samt Kulturskolan Stockholms mediecenter.

Läs mer

Workshop i Malmberget & platser på Platsr kring Motala ström..

Workshop i digitalt berättande
Just nu förbereder vi en workshop för digitalt berättande i Malmberget, Gällivare. Riksantikvarieämbetet, Kulturskolan Stockholms mediecenter och Malmberget berättargrupper anordnar gemensamt en 2 dagars workshop för digitalt berättande. Kulturskolans mediecenter, under ledning av Simon Strömberg,  anordnar workshops under handledning som har till uppgift att stärka delaktighet och eget skapande med medier som verktyg.

För att kunna genomföra workshopen på bästa sätt, förbereder deltagarna en personlig berättelse som sedan används i workshopen. En jag-berättelse som tar avstamp i ett specifikt minne eller en plats med koppling till Malmberget. Den färdiga digitala berättelsen (filmen) kommer att bli cirka 1-1,5 minut, så 250 ord brukar vara tillräckligt. Bilder att illustrera berättelsen med, digitala bilder eller fotografier, teckningar, kartor och annat som kan fotas/skannas av kan användas i den digitala berättelsen.

Riksantikvarieämbetets community Platsr kommer sedan att användas som plattform för att publicera videoberättelserna. Workshopen genomförs 21 – 22 maj, mer om detta kommer framöver.
Platser kring Motala ström
Göran Gruber och Mats Engström från UV Öst samarbetar med Platengymnasiet kring ett temaarbete som handlar om att väcka frågor kring hur platser skapas och ge perspektiv på hur grupper och individer använder dessa. Fokus i detta arbete ligger på Motala ström och dess omgivningar. Målet är att är att väcka insikter hos gymnasieeleverna om hur berättelser kring det förflutna skapas och används utifrån olika aktörers perspektiv, utgångspunkter och erfarenheter.
Det vill säga att genom diskussioner och praktiska övningar visa på historieskapande processer längs Motala ström och därigenom ge redskap för ett kritiskt tänkande. Tidigare i veckan fick de  23 eleverna från Platengymnasiet välja varsitt ställe som har betydelse för dem. På Platsr community kunde de sedan göra sin plats synlig på nätet. Dels markerades den ut på kartan, dels skrev dom en kort presentation och berättelse om platsen. Med detta ville Göran och Mats från UV Öst belysa hur platser är knutna till minnen och identitet samt hur denna handling i sig skapar en plats.
Följande arbetsmoment ingår i projektet:
1. Eleverna får själva välja en plats/byggnad/område som man kort presenterar på Platsr. I presentationen ingår att besvara/reflektera kring vissa uppställda frågor (som man kommer fram till i grupp) såsom vad som har hänt på platsen, hur den kan ha sett ut tidigare, hur den används, vilken betydelse den har etc. Detta för att väcka frågor kring hur platser omkring oss definieras och beskrivs.
2. En vandring längs med Motala ström. Den visar på de olika tidslagrens fysiska avtryck i landskapet. Här väcks frågor kring vad som hänt och vad som finns kvar. Elever, lärare och arkeologer berättar om vad de kan tänkas veta om platserna längs strömmen. Plocka fram frågepaketet från moment 1 och ställ dem mot de olika platserna. Vissa frågor kommer att vara enkla att besvara, andra kräver mer research. Eleverna får välja ut en plats att arbeta vidare med.

3. Teori, metod och material – hur hantera och värdera källor, hur hitta material?

4. Bearbetning av frågorna (kring de platser eleverna valt i moment 2) – Dvs. egen forskning, grupparbete med handledningstillfällen.

5. Arkeologisk utgrävning – eleverna besöker och deltar i utgrävning. Visa på alternativa metoder att skapa historia. Diskussion kring kopplingen mellan arkeologiskt material, metod och tolkning.

6. Redovisning bl a genom att skriva in den platsen längs med strömmen som man arbetet med i Platsr.

Läs mer om detta intressanta projekt här.
Maria Logothetis jobbar med Platsr på Riksantikvarieämbetet.

Relevansrankning

I det nya Solr-indexet har vi nu viktat upp vissa parametrar. Vid fritextsökningar är det därmed viktigare med träffar i exempelvis ItemLabel än i beskrivande text. Viktningen drabbar Kringla och alla andra applikationer. Så här ser vår viktning ut just nu:

 • ItemLabel 10
 • ItemTitle 9
 • ItemClass/ItemClassName 8
 • ItemKeyword 6
 • Thumbnailexists 5
 • plats-parametrar (countyName, provinceName osv) 4

Börje Lewin
IT-arkitekt för K-samsök