Märkning för fritt material

Publicerat  

Creative Commons skriver på sin blogg om en ny Public domainmärkning och tar emot kommentarer inför slutförandefasen. Märkningen kan t ex användas för material som har utgången skyddstid.

We are publishing today for comment our new Public Domain Mark, a tool that allows works already in the public domain to be marked and tagged in a way that clearly communicates the work’s PD status, and allows it to be easily discoverable. The PDM is not a legal instrument like CC0 or our licenses — it can only be used to label a work with information about its public domain copyright status, not change a work’s current status under copyright. However, just like CC0 and our licenses, PDM has a metadata-supported deed and is machine readable, allowing works tagged with PDM to be findable on the Internet. (Please note that the example used on the sample deed is purely hypothetical at the moment.)

Tanken är ge en möjlighet att märka upp fritt material så att det tydligt framgår att det är fritt och det kommer även att vara maskinläsbart.

Det finns även ett ukast för ickebindande riktlinjer för materialet som bl a vill att man ska behålla märkningen, upphovsman och källa så att materialet kan fortsätta vara fritt. Tidsramen är snäv och de vill ha kommenterar senast 18 augusti. När märkningen finns i färdig form så kommer den gå att använda på material i K-samsök via rdf-resursen för rättigheter och licenser. Läs mer om rättigheter i K-samsök här.

>> Johan Carlström – projektledare för K-samsök

Skrivet av 

-  Publicerad i 

3 Responses to Märkning för fritt material

  • Public Domain-märkningen gäller väl inte i Sverige egentilgen? Vi har ju inte den lagstiftningen här? Det är väl i USA?

  • Det är riktigt att begreppet Public domain inte finns i svensk lagstiftning. Däremot finns det data som inte skyddas av upphovsrätten (t ex fakta och metadata) samt verk (låt oss säga foton) där skyddstiden har gått ut (50 år efter fototillfälle eller 70 år efter fotografens död) vilka är fria att använda på samma sätt som material i Public domain. Det går dock inte att ”lägga ut” verk i Public domain (dvs frånsäga sig alla rättigheter till verket) som man kan i USA. Vi får hoppas att svenska Creative Commons gör en översättning som spelar med svenska förhållanden.

    För K-samsöks del så handlar det exempelvis om gamla fotografier, t ex de som vi lagt ut på Flickr Commons http://www.flickr.com/photos/swedish_heritage_board/. Märkningen har dock ingen juridisk status eftersom det som märks inte är skyddat av upphovsrätten längre.

    //Johan Carlström

  • Pingback: Public Domain Mark « K-samsök – Swedish Open Cultural Heritage (SOCH)

Lämna ett svar