Reviderad version av avtalet/överenskommelsen

Publicerat  

I slutet av 2010 tog vi fram en första versionen av avtalet/överenskommelsen som institutioner skriver på innan de börjar leverera data till K-samsök. Sedan dess har en del hänt, bl a har Europeana kommit med ett nytt avtal (Data Exchange Agreement). Vi har nu  reviderat avtalet och målet är att skapa så smidiga informationsflöden som möjligt från informationsleverantörer, via K-samsök och vidare till andra aggregatorer och tjänsteutvecklare.

Här kommer ett utkast till en ny version. Den som vill är välkommen att skicka in feedback t o m 31 augusti 2012. Skriv en kommentar här eller skicka till ksamsok [at] raa.se.

Förändringarna är:

 • Ökad tonvikt på att vi i K-samsök skiljer på metadata och innehåll (t ex en digital bildfil) när det kommer till rättigheter till dessa.
 • All metadata (dvs all textdata) som levereras till K-samsök kommer att tillgängliggöras som Creative Commons Zero (CC).
 • En ny punkt gällande att informationsförvaltaren garanterar att varje objekt mappas mot K-samsöks URI, även vid byte av system.
 • Metadata som leverars till K-samsök kan komma att skördas av fler aggregatorer än Europeana.
 • Förenkling av tvistes-klausulen.
Ytterligare ändringar kan tillkomma efter att feedback är inkommen.
Jag vill även påminna om att det i avtalet/överenskommelsen står att informationsförvaltaren förbinder sig att märka upp allt innehåll utifrån K-samsöks rättighetsmodell och att det än så länge saknas på majoriteten av innehållet.
Efter att vi mottagit feedback kommer vi att arbeta fram en färdig version och skicka ut till berörda institutioner för påskrift. Efter det har dessa 30 kalenderdagar på sig att skriva på och skicka tillbaka avtalet/överenskommelsen. Får vi inte in avtalet/överenskommelsen i tid kan det leda till att vi tar bort berörd metadata från K-samsök fram tills att detta är löst.

>>Johan Carlström – Systemförvaltare för K-samsök

Skrivet av 

-  Publicerad i 

9 Responses to Reviderad version av avtalet/överenskommelsen

 • Angående det där med licenserna (http://www.ksamsok.se/2012/04/27/forslag-pa-ny-rattighetsmodell/), kommer ni att försepråka några eller någon av dem? Ur återanvändningssynvinkel (till exempel i Wikipedia) är det nödvändigt att tillåta kommersiell användning (NC fungerar inte), liksom bearbetningar (ND fungerar inte). En kort passus om att de friare licenserna föredras och varför, vore helt enkelt en trevlig lösning. Tack för bra jobb, annars.

 • Bra fråga, i detta skede är delmålet att allt innehåll öht ska vara uppmärkt (vilket det inte är idag). En skrivelse om vad olika licenser innebär när det kommer till möjligheter till återanvändning låter som en bra idé.

  I övrigt försöker vi på Riksantikvarieämbetet att föregå med gott exempel och använda CC by och PDMark för vårt eget material om inte särskilda skäl finns (t ex avtalsmässiga). Pågående arbete.

  /Johan Carlström

 • Du skulle kunna lägga till att informationsleverantörerna måste mappa om till version 1.1 senast den sista juni 2013.

 • Hej Karin

  Bra idé, dock så vill jag undvika datum och versionsnummer då dessa förändras och avtalet upplevs som dåligt uppdaterat. Man kanske kan lägga till ett avsnitt i stil med ”Informationsförvaltaren ansvarar för att mappning mot protokollet uppdateras enligt överenskommelse” eller liknande.

  /Johan Carlström

 • Det låter som en bra formulering!

  /Karin

 • Hej,
  Några frågor ;
  1- vi uppdaterar ibland våra metadata – sker skördningen regelbundet så att får de senaste uppdateringarna K- samsök?
  Sen anknyter till jag ovanstående kommentarer:
  2. bra med skrivelse om licensieringen – hur det ska gå till mmm
  3. mappa om till nästa version – vad innebär det för en liten och resursfattig webbplats som dramawebben?
  Annars ser det bra ut och bra med ordlista för en okunnig IF!

 • 1. Vi ställer in, efter ert önskemål (beroende på hur ofta ni gör uppdateringar), hur ofta data skördas. Det kan vara allt från varje natt, till mer sällan t ex en gång per månad. Finns senaste ändringsdatum i databasen finns möjlighet att endast skörda förändringar (redigeringar, nya objekt, raderade objekt osv).
  2. Det skulle kanske behövas en lathund för hur man väljer korrekt licens. I grunden är det informationsförvaltaren som väljer licens själv och vi tillhandahåller ett system för att få det att bli tydligt i K-samsök.
  3. Mappa om brukar innebära att en systemutvecklare/konsult behöver anlitas för att göra detta. Vår ambition är att det vid större förändringar ligger en VP emellan så att det går att planera in.

  /Johan Carlström

 • Men vem ska då stå för ommappningen? Vi har inte avsatt resurser för det…

 • Det står respektive institution/leverantör för, det är därför vi låter tidsplanen gå över en VP så att det kan planeras in. Slutdatum för att vi garanterar bakåtkompatibilitet i protokollet (för versioner före 1.1) är fn sista juni 2013. Jag diskuterar gärna detta då vi träffas på fredag (eller här i kommentarsfältet givetvis). För Dramawebbens del rör det sig om en mindre insats.

  /Johan Carlström

Lämna ett svar