Bidraget till kulturarvs IT uppmärksammas medialt

Publicerat  

Bidraget till Kulturarvs-IT ökar tillgängligheten till museernas material och möjliggör för människor med funktionshinder att utföra ett meningsfullt och värdefullt arbete. På bilden ses ett arkiv. Foto: Lars Kennerstedt, CC BY

Bidraget till Kulturarvs-IT ökar tillgängligheten till museernas material och möjliggör för människor med funktionshinder att utföra ett meningsfullt och värdefullt arbete. På bilden ses Riksantikvarieämbetets arkiv.
Foto: Lars Kennerstedt, CC BY

Riksantikvarieämbetet fördelar under 2015 närmare 10 miljoner kronor i

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i 

Återfotografering av Fredrik Daniel Brunos bilder

Publicerat  


Stockholms innerstad, Centralen 2010.
Foto: Bengt A Lundberg


Stockholms innerstad, Centralen 1940-45.
Foto: Fredrik Daniel Bruno (PD)

År 2010 initierades projektet  Hållbar stadsutveckling. Som delprojekt gjordes år 2010-2011 en omfotografering av ett antal stadsmiljöer, ursprungligen fotograferade av stadsingenjören

Läs hela inlägget

Skrivet av 

-  Publicerad i