Insamlade arkeologiska uppdrag – en första titt

Under 2016 höll DAP-programmet intensivt på med att samla in digital information om arkeologiska uppdrag från arkeologiföretag och länsmuseer, som vi tidigare meddelat här på K-blogg. Insamlingsarbetet fortsätter även under 2017, men nu har vi även börjat bearbeta datat som lämnades in i fjol och föra in det i ett uppdragsregister.

Datat som har samlats in består av digitala rapporter, fältdokumentation, samt lokala uppdragsregister, och dokumenterar uppdrag utförda av 70 olika aktörer över hela landet. Totalt sett har vi lyckats samla in information om över 27.000 uppdrag, varav nästan alla har åtminstone tillhörande digitala rapporter positionsdata, och många har mer detaljerad geografiska ytor och rå fältdokumentation. Insatser som räknas som ”uppdragsarkeologi” – dvs arkeologiska utredningar, förundersökningar, och undersökningar enligt Kulturmiljölagen – har prioriterats, men vi har även fått in information om forskningsundersökningar, kulturhistoriska utredningar, arkeologiska kontroller, mm.

Ett urval insamlade uppdragsdata, uppdelade efter källa
Ett urval insamlade uppdragsdata, uppdelade efter källa. Obs. att det förekommer några mindre felaktigheter i koordinaterna – bl.a. p.g.a. äldre koordinatsystem – som vi arbetar för att fixa.

Det finns tre olika sorters uppdragsinformationen som har samlats in: metadata om själva uppdragen (datum, undersökningsområde, koppling till beslut hos länsstyrelsen, undersökta lämningar osv); digitala rapporter som dokumenterar uppdragens resultat i PDF form; och fältdokumentation i form av databaser och geodata.

Metadatat om uppdragen ska utgöra huvuddelen av det kommande uppdragsregistret, och DAP håller nu på att paketera upp datat för att mata in det uppdragen i registret. Uppdragsposterna ska kopplas till poster om de berörda och undersökta lämningarna. Dokumentationen – dvs rapporterna och fältdatat – ska långtidslagras och tillgängliggöras i ett nytt digitalt lager, och även de ska länkas mot sina uppdrag.

Eftersom de olika insamlade datamängderna kommer från olika källor med olika datastrukturer måste datat först tolkas, normaliseras, och mappas till det gemensamma datastrukturen som gäller för Kulturmiljöregistrets uppdragsdatabas. Dessutom måste kompletterande uppgifter om samma uppdrag från olika källor identifieras och föras ihop. Varje uppdrag ska tilldelas en unik identifierare, och länkar ska skapas till relaterade poster både hos RAÄ och hos andra aktörer. Länkar gäller i första hand beslutsinformation hos länsstyrelsen, utförande aktör, berörda lämningar, dokumentationsmaterial, och ev. fynd.

Dokumentationsmaterialet kommer att tillgängliggöras först genom det nya digitala lagret, medan tillgång till uppdragsmetadatat kan dröja lite längre eftersom det har starkare kopplingar till andra beståndsdelar i den nya DAP-plattformen.

2 comments

 1. Petter Berglind

  Jag är inte lokalpatriot, men spridningen av de gröna trianglarna är ojämnare än verkligheten. Är det bara i Uppland man gör utgrävningar? Jag har förstått att man inte längre tycker sig ha råd att undersöka innan nybyggnationer längre. Före 1975 tyckte man det var onödigt även i malmö. En kompis hittade enorma mängder bearbetad bärnsten när inre ringvägen byggdes utan att undersökas. Vi talar om kilovis med pärlor.

 2. Marcus Smith

  Hej Petter, tack för kommentaren!
  Kartan är en animerad GIF där de olika färgade punkterna ska stå för undersökningar som har utförts av olika aktörer. Det låter som om du kanske ser bara första bildrutan i sekvensen, som visar uppdrag som just Stiftelsen Kulturmiljövård har utfört (gröna trianglar, mestadels i Mälardalen)?
  På kartans senare bildrutor visas även andra aktörer som varit mer aktiva i övriga delar av landet; i Malmö-trakten t.ex. har många undersökningar genomförts av UV (numera Arkeologerna). Uppdragsregistret täcker mer eller mindre hela landet, men det finns trots allt glappar. Småland, Västergötland, Dalsland, Värmland, Dalarna och Härjedalen framstår som några av de mindre undersökningstäta landskapen.
  /Marcus

Skriv en kommentar